powiat3.jpeg

 • EN
 • DE
 • CZ

W sobotę, 20 października, Wydział Komunikacji i Transportu na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów oraz kasa będą czynne w godzinach od 9:00 do 13:00, a także będzie można skorzystać z porad Powiatowego Rzecznika Praw Konsumenta w tych samych godzinach************Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

NGO aktualności

 • KONSULTACJE PROJEKTU „ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU STRZELECKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W ROKU 2019”

  Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego nr 634/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku ogłasza się konsultacje dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”. Konsultacje trwają w dniach od 20 do 24 sierpnia 2018 roku. 

   

   

   

 • Informacja dotycząca konsultacji dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”

  Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Strzeleckiego nr 634/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku ogłasza się, że w dniach 20.08 do 24.08.2018 roku odbędą się konsultacje dla organizacji pozarządowych w sprawie projektu „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019”

 • Wdzięczni Boharetom - nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej

  5 czerwca 2018 roku Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu pod hasłem Wdzięczni Bohaterom. Jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy na jego realizację łącznie 3 mln zł.

  Więcej informacji pod linkiem: Wdzięczni Bohaterom - nowy program MON

 • OGŁOSZENIE Z OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, że samorządy lokalne maja możliwość otrzymania finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, zasilanego z budżetu państwa w wysokości do 50% kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie lub kupnie połączonym z remontem, jeżeli przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe, budynek mieszkalny z byłymi mieszkaniami zakładowymi albo udział we współwłasności budynku mieszkalnego, w którym znajduje się byłe mieszkanie zakładowe.

 • Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO

  Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019” oraz „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”
   

 • WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego
  w zakresie:

  1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zapewnienia mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji

  2) Edukacji kulturalnej oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)

Na skróty