powiat3.jpeg

 • EN
 • DE
 • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

NGO aktualności

 • Wdzięczni Boharetom - nowy program Ministerstwa Obrony Narodowej

  5 czerwca 2018 roku Mariusz Błaszczak minister obrony narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację programu pod hasłem Wdzięczni Bohaterom. Jest skierowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ministerstwo Obrony Narodowej przeznaczy na jego realizację łącznie 3 mln zł.

  Więcej informacji pod linkiem: Wdzięczni Bohaterom - nowy program MON

 • OGŁOSZENIE Z OPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO W OPOLU

  Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu informuje, że samorządy lokalne maja możliwość otrzymania finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat, zasilanego z budżetu państwa w wysokości do 50% kosztów przedsięwzięcia polegającego na kupnie lub kupnie połączonym z remontem, jeżeli przedmiotem zakupu jest byłe mieszkanie zakładowe, budynek mieszkalny z byłymi mieszkaniami zakładowymi albo udział we współwłasności budynku mieszkalnego, w którym znajduje się byłe mieszkanie zakładowe.

 • Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji programu współracy Powiatu Strzeleckiego z NGO

  Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji „Wieloletniego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2017-2019” oraz „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”
   

 • WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

  WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego
  w zakresie:

  1) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz zapewnienia mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji

  2) Edukacji kulturalnej oraz popularyzacji tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)

 • OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017

  ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE:

  Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji - kwota dotacji: 10 000,00 zł

  Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne - kwota dotacji: 10 000,00 zł

 • Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty

  Zarząd Powiatu Strzeleckiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2016 roku.

Na skróty