powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

Aktualności

  • OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2019

    Zarząd Powiatu Strzeleckiego ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH:

    1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji - kwota dotacji: 10 000,00 zł
    2. Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne) - kwota dotacji: 10 000,00 zł

Na skróty