powiat3.jpeg

 • EN
 • DE
 • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

Aktualności

 • Narada z dyrektorami szkół Powiatu Strzeleckiego

  W dniu 20 listopada 2017 r. pod przewodnictwem Pana Waldemara Gaidy Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego, odbyła się narada z dyrektorami szkół Powiatu Strzeleckiego. Tematyką spotkania było dostosowanie zapisów obecnie obowiązujących statutów szkół, wchodzących w skład zespołów szkół, do przepisów ustawy: Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

 • DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

  Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom służb społecznych w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego składamy wyrazy uznania i wdzięczności za trud i pomoc, jaką wnosicie we wsparcie dla osób potrzebujących. Jednocześnie życzymy Państwu wielu sił w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz drugiego człowieka, wytrwałości w pokonywaniu trudności, sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

 • Ad multos annos!

  W dniu 17 listopada br. Pani  Zelma Nocoń z Piotrówki obchodziła wyjątkową rocznicę - swoje 90 urodziny. Jubilatkę odwiedził Starosta Strzelecki Józef Swaczyna z gratulacjami, najlepszymi życzeniami i koszem pełnym słodyczy.

 • Obwieszczenie

  Obwieszczenie dotyczące możliwości zapoznania się z projektem uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej i strefy miasta Opola ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu oraz poziomów dopuszczalnych pyłu PM 2,5, ozonu i benzenu dla strefy opolskiej", którego integralną część stanowi Plan Działań Krótkoterminowych. Szczegóły w treści informacji.

 • NAJLEPSZE ŻYCZENIA!

  Pan Leopold Kalla, mieszkający w Strzelcach Opolskich jubileusz 95-lecia urodzin obchodził 29 października br. Z tej wyjątkowej okazji Jubilata odwiedzili: starosta Józef Swaczyna, członek Zarządu Powiatu Waldemar Gaida oraz burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc. Życzymy jeszcze wielu lat w zdrowiu i radości każdego dnia!

Na skróty