powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

Dotacje 2010

  • >
  • >

Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2010 
z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

 
Dotacje zostały przyznane na poniżej wyszczególnione zadania:
1) ,,Wymiana pokrycia dachowego z azbestu na budynku kościoła Parafii Rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Raszowej”
Kwota przekazanej dotacji: 15.000,00 zł
Podmiot, któremu udzielono dotacji: 
Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych,
ul. Góry Św. Anny 90, Raszowa, 47-150 Leśnica
2) ,,Restauracja 5 kaplic kalwaryjskich w Górze Św. Anny: Pożegnania z Marią, Królowej patriarchów, Królowej Aniołów, Przyjęcia w niebie, Matki miłosierdzia”
Kwota przekazanej dotacji: 10.000,00 zł
Podmiot, któremu udzielono dotacji: 
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, 
ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra Św. Anny.
3) Wykonanie systemu monitoringu w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy wraz z zabudowaniami klasztornymi oraz kościele cmentarnym pw. Wszystkich Świętych w Jemielnicy”
Kwota przekazanej dotacji: 11.000,00 zł
Podmiot, któremu udzielono dotacji:
Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP,
ul. Wiejska 63, 47-133 Jemielnica
 
4) ,,Odtworzenie pierwotnego wygladu ganku tzw. „Lauby” wraz z wykonaniem podestu i schodów na zabytkowym budynku w Kolonowskiem”
Kwota przekazanej dotacji: 5.000,00 zł
Podmiot, któremu udzielono dotacji: 
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kolonowskiem,
ul. Leśna 8, 47-110 Kolonowskie
 
5) „Wymiana części elementów konstrukcyjnych drewnianej więźby dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz odnowieniem elewacji kościoła Św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe”
 
Kwota przekazanej dotacji: 18.000.00 zł
Podmiot, któremu udzielono dotacji:
Rzymskokatolicka Parafia Św. Andrzeja Apostoła ,
ul. Strzelecka 4, 47-143 Ujazd

Na skróty