powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

Dotacje 2009

  • >
  • >
Wykaz dotacji udzielonych z budżetu Powiatu Strzeleckiego w roku 2009
z przeznaczeniem na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
 
Dotacje zostały przyznane na poniżej wyszczególnione zadania:
1) ,,Wymiana pokrycia dachowego oraz renowacji kościoła parafialnego w Raszowej”
Kwota przekazanej dotacji: 15.000,00 zł
Podmiot, któremu udzielono dotacji: 
Parafia Rzymskokatolicka Wszystkich Świętych,
ul. Góry Św. Anny 90, Raszowa, 47-150 Leśnica
2) ,,Dofinansowanie restauracji elewacji  Bazyliki św. Anny w Górze Św. Anny”
Kwota przekazanej dotacji: 15.000,00 zł
Podmiot, któremu udzielono dotacji: 
Klasztor Zakonu Braci Mniejszych, 
ul. Klasztorna 6, 47-154 Góra Św. Anny.
3) ,,Konserwacja techniczna oraz estetyczna XVIII w ambony z kościoła parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy”
Kwota przekazanej dotacji: 10.000,00 zł
Podmiot, któremu udzielono dotacji:
Parafia Rzymskokatolicka Wniebowzięcia NMP,
ul. Wiejska 63, 47-133 Jemielnica
 
4) ,,Częściowa wymiana elementów konstrukcji dachu, wymiana pokrycia dachowego 
z gontów oraz wymiana rynien i rur spustowych w tym demontaż istniejącego pokrycia z papy na zabytkowym budynku w Kolonowskiem”
Kwota przekazanej dotacji: 10.000,00 zł
Podmiot, któremu udzielono dotacji: 
Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kolonowskiem,
ul. Leśna 8, 47-110 Kolonowskie 

Na skróty