powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

Dotacje 2011

  • >
  • >
Zgodnie z Uchwałą Nr XV/162/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniającą Uchwałę Nr XI/121/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Rada Powiatu Strzeleckiego udzieliła następującym podmiotom dotacje z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:
1. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Leśnicy na dofinansowanie remontu elewacji wraz z uzupełnieniem pokrycia dachu kościoła pw. Trójcy Świętej w Leśnicy w wysokości 10.000,00 zł.
2. Klasztorowi Zakonu Braci Mniejszych w Górze Św. Anny na dofinansowanie prac konserwatorskich oraz renowacji elewacji kaplicy kalwaryjskiej Brama Wschodnia w wysokości 5.000,00 zł.
3. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św Andrzeja Apostoła w Ujeździe na dofinansowanie wymiany części elementów konstrukcyjnych drewnianej więźby dachu wraz z wymianą pokrycia dachu oraz odnowieniem elewacji kościoła pw. Św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe w wysokości 15.000,00 zł.
4. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Bartłomieja w Suchej na dofinansowanie wymiany wewnętrznej instalacji elektrycznej w kościele pw. Św Bartłomieja w Suchej  w wysokości 15.000,00 zł.

Na skróty