powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

Aktualności

  • Narada z dyrektorami szkół Powiatu Strzeleckiego

    W dniu 20 listopada 2017 r. pod przewodnictwem Pana Waldemara Gaidy Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego, odbyła się narada z dyrektorami szkół Powiatu Strzeleckiego. Tematyką spotkania było dostosowanie zapisów obecnie obowiązujących statutów szkół, wchodzących w skład zespołów szkół, do przepisów ustawy: Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

  • DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

    Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim pracownikom służb społecznych w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Strzeleckiego składamy wyrazy uznania i wdzięczności za trud i pomoc, jaką wnosicie we wsparcie dla osób potrzebujących. Jednocześnie życzymy Państwu wielu sił w szlachetnej i ofiarnej służbie na rzecz drugiego człowieka, wytrwałości w pokonywaniu trudności, sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Wszystkie aktualności

Na skróty