powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Opolskich informuje o zmianach w kontrolach autokarów

Referat Kontroli Ruchu Drogowego Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich informuję, iż od dnia 15 czerwca 2015 roku następuje zmiana w zakresie trybu kontroli autokarów oraz innych pojazdów wyjeżdżających na różnego rodzaju wycieczki.  Od w/w dnia wniosek o kontrolę autokaru należy złożyć w formie pisemnej według wzoru (załącznik Nr 1), co najmniej na 7 dni przed planowanym wyjazdem. Przedmiotowy wniosek należy złożyć:

  • osobiście w Komendzie Powiatowej Policji w Strzelcach Opolskich,
  • przesłać pocztą na adres KPP w Strzelcach Opolskich – 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Piłsudskiego 3,
  • faxem na Nr 077/4621945,
  • pocztą elektroniczną na adres wrd.st@op.policja.gov.pl

Ponadto wyznaczonym miejscem kontroli zgłoszonych pojazdów jest plac Dworca PKS Strzelce Opolskie – Strzelce Opolskie, ul. Powstańców Śląskich. Pojazdy zgłoszone do kontroli, a niepodstawione na wspomniany plac PKS nie będą skontrolowane.

załącznik Nr 1  PDFWNIOSEK O KONTROLĘ POJAZDU.pdf

Na skróty