powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

Dotacje 2014

  • >
  • >
Zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/470/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 lipca 2014 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, Rada Powiatu Strzeleckiego udzieliła dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:
- Zgromadzeniu Braci Szkół Chrześcijańskich w Kopcu z przeznaczeniem 
na dofinansowanie zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego w obiekcie Pałacyk Myśliwski w Zawadzkiem” w wysokości 20.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy z przeznaczeniem na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich przy zabytku – zespole dwóch obrazów ze scenami z życia Marii (Narodzenie, Nawiedzenie) z Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy w wysokości 25.000,00 zł.
- Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zabudowa okien niskoemisyjnych w Kościele Parafialnym pw. Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich” w wysokości 35.000,00 zł.

Na skróty