powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

Dotacje 2012

  • >
  • >
Zgodnie z Uchwałą Nr XV/162/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 30 listopada 2011 roku zmieniającą Uchwałę Nr XI/121/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 lipca 2011 roku w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. Rada Powiatu Strzeleckiego udzieliła następującym podmiotom dotacje z budżetu Powiatu Strzeleckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków:
- Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dolnej na dofinansowanie zadania „Demontaż starych i wykonanie nowych części wieży i pokrycie blachą kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Dolnej” w wysokości 8 000,00 zł,
- Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich na dofinansowanie zadania „Montaż akcesoriów do pokryć dachowych w postaci płotków przeciwśniegowych z blachy miedzianej w kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich” w wysokości 14 000,00 zł,
- Rzymskokatolickiej Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Centawie na refundację zadania „Konserwacja wieży zabytkowego kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Centawie” w wysokości 8 000,00 zł.

Na skróty