powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

Powiatowy Program Wspierania Edukacji dzieci i młodzieży 2013

Rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie nagrody  Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego.
Rada Powiatu Strzeleckiego w dniu 29 czerwca 2011 roku podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego, na podstawie której przyznawana jest nagroda Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego.
Celem programu jest wspieranie i motywowanie uczniów do rozwijania uzdolnień poprzez przyznawanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, społeczne, kulturalne. Nagroda „Najlepszy Uczeń Powiatu” ma również na celu finansowe wsparcie uzdolnionych uczniów poprzez przyznanie nagrody pieniężnej w czterech kategoriach:
- „Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej” – 1.500,00 zł,
- „Najlepszy Uczeń Gimnazjum” – 2.000,00 zł,
- „Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej” – 2.500,00 zł,
- „Najlepszy Uczeń „Bez Barier”” – 2.000,00 zł..
 
Zasady i kryteria przyznawania określa Uchwała Nr X/203/11 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego.

 
Wnioski należy składać od 1 września do 31 października br.

Pliki do pobrania

Na skróty