powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

Patronat Starosty Strzeleckiego

PATRONAT STAROSTY STRZELECKIEGO

Patronatem mogą zostać objęte przedsięwzięcia przyczyniające się do promocji powiatu o randze:
a) międzynarodowej,
b) regionalnej,
c) powiatowej,
d) lokalnej.
Przedsięwzięcia te niezależnie od rangi muszą pełnić funkcje promujące powiat oraz być skierowane do szerokiego grona odbiorców – zwłaszcza mieszkańców Powiatu Strzeleckiego.

Aby móc otrzymać wsparcie należy złożyć Wniosek o objęcie patronatem Starosty Strzeleckiego organizowanych przedsięwzięć co najmniej na 21 dni przed terminem planowanego przedsięwzięcia, a takze zapoznac się z Uchwałą Nr 609/2010 Zarządu Powiatu Strzeleckiego z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie: określenia zasad obejmowania patronatem przez Starostę Strzeleckiego przedsięwzięć.

Poniżej do pobrania wniosek oraz regulamin przyznawania wsparcia w ramach patronatu Starosty Powiatu Strzeleckiego nad przedsięwzięciami:

 

Na skróty