powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

Starostwo

przyjmowanie stron: 
poniedziałek: 8.00-16.00
wtorek-piątek: 7.30-15.30

NIP starostwa: 756-17-50-877
REGON starostwa: 531412237

www.bip.powiatstrzelecki.pl


Wydział Architektoniczno - Budowlany 

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 4401 760-763
pok.211,212,213,214
www.powiatstrzelecki.pl

 
Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 4401 790, 791
pok. 312 
 

Wydział Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 4401 770-773
pok. 101, 102, 103
e-mail: 

Zespół ds. Promocji Powiatu / (Redakcja "Powiatu Strzeleckiego")
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 4401 713
pok. 310 
e-mail:  lub 

Wydział Finansowy 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich 
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 4401 727-735
pok. 101,102, 103, 104
e-mail: 

Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 4401 737,738,740,743-748
pok. 105, 109, 110, 112, 114,   
e-mail: 

Wydział Organizacyjny 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 4401 700,703,750-752,755,757,758,764, 783, 784, 775
pok. 201, 202, 206, 209, 210, 215, 308, 305
e-mail: 


Wydział Ochrony Środowiska
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 4401 780-782,785,786
pok.  306, 307,309
e-mail: 

Wydział Komunikacji i Transportu
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich   
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
REJESTRACJA POJAZDÓW - tel. (77) 4401 707 - 712
PRAWO JAZDY / TRANSPORT DROGOWY -   tel. (77) 4401 - 706
tel. (77) 4401 - 720
pokój: 002, 003, 004, 005
e-mail: 

Wydział Dróg Powiatowych 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich   
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 4401 714-718
pokój: 007, 010


Wydział Zarządzania Kryzysowego
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich   
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 4401 766
pok. 301
e-mail: 


Zespół Radców Prawnych 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  
ul. Jordanowska 2, 47-100 Stzrelce Opolskie
tel. (77) 4401 758
pok. 209


Pion Ochrony - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 4401 700
 

Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich  
ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 4401 755
wtorki czwartki w godz. 8.00 - 12.00 pokój 207


Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich   
ul. Jordanowska 2, pok. 208  47-100 Strzelce Opolskie
tel. (77) 4401 756
Więcej informacji dotyczących rzecznika jest tutaj.

Na skróty