powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 4401 700
fax 77 4401 701
www.powiatstrzelecki.pl
fanpage: www.facebook.com/starostwostrzeleckie
BIP: www.bip.powiatstrzelecki.pl

GODZINY PRACY URZĘDU:


Poniedziałek - 07:30 - 17:00
Wtorek - Czwartek - 07:30 - 15:30
Piątek - 07:30 - 14:00

Wydział Komunikacji i Transportu na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów oraz kasa:

Poniedziałek - Czwartek - 7:30 - 18:00
Piątek - 7:30 - 15:00
W sobotę pracującą (raz w miesiącu) - 9:00 - 13:00

PRZERWA W GODZINACH
 11:00-11:15 oraz 14:30-14:45

***

Starosta przyjmuje petentów 
w poniedziałki 
od godziny 14.00 - 16.00

***

  Dojazd do budynku starostwa strzeleckiego

dojazd_s.jpeg

 

Wydziały

Imię i nazwisko

Piętro, nr pokoju

Numery telefonów

Adres e-mail

Starosta Strzelecki

Józef Swaczyna

Piętro II, pokój 206

77 440 17 03

Wicestarosta

Janusz Żyłka

Piętro II, pokój 206

77 440 17 03

Członek Zarządu

Waldemar Gaida

Piętro II, pokój 206

77 440 17 03

Sekretarz Powiatu

Ewelina Jelito

Piętro II, pokój 210

77 440 17 50

,

Sekretariat

 Irena Pietrucha

Piętro II, pokój 206

77 440 17 03

Kancelaria

 Jolanta Szłapa, Monika Przowska

Piętro II, pokój 201

77 440 17 52

,

Informacja

Iwona Nocoń

Parter

77 440 17 00

,

Wydział Organizacyjny

Iwona Tyslik  Kadry

Piętro II, pokój 209

77 440 17 57

Piotr Szyndzielorz  Radca Prawny

Piętro II, pokój 209

77 440 17 58

Krzysztof Rozmus Informatyk

Piętro I, pokój 104 A

77 440 17 21

 

Piotr Wiatrek Informatyk

Piętro I, pokój 104 A

77 440 17 21

Izabela Garbela  Zamówienia publiczne

Piętro II, pokój 207

77 440 17 55

Anna Gusdek Zamówienia publiczne

Piętro II, pokój 207

77 440 175 5

Mirosława Kwatek-Hoffmann, Katarzyna Szydłak-Chromicz, Magdalena Liszka

Zamówienia publiczne

Piętro II, pokój 207

77 440 17 87

 

Urszula Król Biuro Zarządu Powiatu

Piętro II, pokój 208

77 440 17 51

Sylwia Wolf, Marianna Michalik

Biuro Rady Powiatu

Piętro II, pokój 208

77 440 17 51

Ewelina Dombek

Piętro II, pokój 215

77 440 17 64

Jan Cholewa

Piętro II, pokój 215

77 440 17 64

Karina Altman

Piętro III, pokój 312

77 440 17 59

:

Michaela Buhl

Piętro III, pokój 312

77 440 17 59

Zespół Kontroli i A.W.

Eugeniusz Gałuszka

Piętro I, pokój 104 A

77 440 17 22

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Parter, pokój 006

77 440 17 56

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Rajmund Suhs Naczelnik Wydziału

Piętro III, pokój 301

77 440 17 66

 

Olaf Misz

Piętro III, pokój 301

77 440 17 66

 

Zespół ds. Promocji Powiatu

Joanna  Koszela  Kierownik Zespołu ds. Promocji Powiatu

Piętro III, pokój 310

77 440 17 13

Sylwia Czajka

Piętro III, pokój 310

77 440 17 13

Monika Sętkiewicz-Dusza

Piętro III, pokój 310

 

77 440 17 13

Marta Górka Redaktor Naczelna Gazety "Powiat Strzelecki"

Piętro III, pokój 310

 

77 440 17 13

Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami

Marcin Hurek Naczelnik Wydziału

Piętro III, pokój 303

77 440 17 90

,

Agnieszka Wodarz, Iwona Kotysz

Piętro III, pokój 303

77 440 17 90

,

Alina Wojdyła

Piętro III, pokój 304

77 440 17 91

Katarzyna Dziuba

Piętro III, pokój 304

77 440 17 91

Wydział Architektoniczno-Budowlany

 

Teresa Wanecka Naczelnik Wydziału

Pietro II, pokój 214

Tel.: 77 440 17 60

Diana Mańka Zastępca Naczelnika Wydziału

Piętro II, pokój 213

77 440 17 63

Anna Urbańska-Giełzak

Piętro II, pokój 213

77 440 17 63

Bożena Malcharczyk

Piętro II, pokój 211

77 440 17 61

Irena Sosada

Piętro II, pokój 211

77 440 17 61

Wydział Edukacji, Kultury, Fizycznej i Turystyki

Ewa Pinkawa Naczelnik Wydziału

Piętro I, pokój 103

77 440 17 70

Iwona Wojciechowska Zastępca Naczelnika Wydziału

Piętro I, pokój 102

77 440 17 72

Bernadetta Kaluza

Piętro I, pokój 102

77 440 17 72

Ewelina Burek

Piętro I, pokój 101

77 440 17 71

Aleksandra Pordzik

Piętro I, pokój 101

77 440 17 71

Wydział Ochrony Środowiska

 

Jolanta Kusińska Naczelnik Wydziału

Piętro III, pokój 306

77 440 17 80

Iwona Pietrzyk

Piętro III, pokój 307

77 440 17 81

Gabriela Kandora

Piętro III, pokój 308

77 440 17 85

Katarzyna Łapczuk

Piętro III, pokój 308

77 440 17 85

,

Mateusz Brolik

Piętro III, pokój 308

77 440 17 86

Geolog Powiatowy

Andrzej Gądek

Piętro III, pokój 308

77 440 17 85

Wydział Dróg Powiatowych

 

Andrzej Ful Naczelnik Wydziału

Parter, pokój 009

77 440 17 16

,

Piotr Koźlik Zastępca Naczelnika Wydziału

Parter, pokój 008

77 440 17 15

,

Roland Weber

Parter, pokój 008

77 440 17 15

Joanna Marut

Parter, pokój 010

77 440 17 17

Adam Sładek

Parter, pokój 010

77 440 17 14

Artur Jureczko

Parter, pokój 010

77 440 17 18

 

 

 

 

 

 

Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

 

Rajmund Hudzik

Geodeta Powiatowy

Piętro I, pokój 109

77 440 17 43

Teresa Długosz Przewodniczący Narady Koordynacyjnej

Piętro I, pokój 111

 

77 440 17 44

Konrad Tacica Kierownik PODGiK

Piętro I, pokój 105

77 440 17 37

Teresa Czak

Piętro I, pokój 110

77 440 17 40

:

Liliana Danch

Piętro I, pokój 106

77 440 17 41

Julia Marel

Piętro I, pokój 106

77 440 17 41

Natalia Nowak

Piętro I, pokój 106

77 440 17 41

Małgorzata Pęcka

Piętro I, pokój 107

77 440 17 42

Paulina Dyla

Piętro I, pokój 107

77 440 17 38

Jolanta Józefowska

Piętro I, pokój 113

77 440 17 47

Marion Matonia

Piętro I, pokój 113

77 440 17 46

Krzysztof Przybyła

Piętro I, pokój 114

77 440 17 48

Paweł Mrzygłód

Piętro I, pokój 107

77 440 17 38

Wydział Finansowy

 

Jolanta Drochomirecka Skarbnik Powiatu

Parter, pokój 11

77 440 17 30

,

Irena Wiertel Naczelnik Wydziału

Parter, pokój 12

77 440 17 28

,

Elwira Głowania Zastępca Naczelnika Wydziału

 

Parter, pokój 14a

 

77 440 17 26

Andrzej Dziuba

 

Parter, pokój 14a

 

77 440 17 32

Krystyna Ochwat

 

Parter, pokój 14

 

77 440 17 27

Izabela Pudelko

Parter, pokój 14

 

77 440 17 29

Beata Kolibaba, Karolina Zielonka

Parter, pokój 13

 

77 440 17 31

,

Beata Pallach

Parter, pokój 13

 

77 440 17 31

Agnieszka Nowakowska

Parter, pokój 15

77 440 17 24

Ewa Janoszka

Parter, pokój 15

77 440 17 33

Bożena Nieszwiec

Parter, pokój 15

77 440 17 35

Anna Dlugosch Kasa

Parter, pokój 16

77 440 17 34

Wydział Komunikacji i Transportu

Edyta Nowak

PO Naczelnika Wydziału

Parter, pokój 003

77 440 17 06

Sylwia Hendel Prawo Jazdy

Parter, pokój 002

77 440 17 06

Agnieszka Kasperczyk Rejestracja Pojazdów

Parter, pokój 005

77 440 17 07

Daniela Wyrwich Rejestracja Pojazdów

Parter, pokój 005

77 440 17 08

Irena Mosz Rejestracja Pojazdów

Parter, pokój 005

 

77 440 17 09

Aneta Mularz Rejestracja Pojazdów

Parter, pokój 005

77 440 17 10

Ewa Szłapa Rejestracja Pojazdów

Parter, pokój 005

77 440 17 11

Anna Hurek Rejestracja Pojazdów

Parter, pokój 005

77 440 17 12

Karolina Szopa Rejestracja Pojazdów

Parter, pokój 005

77 440 17 12

 

 

Na skróty