powiat3.jpeg

  • EN
  • DE
  • CZ

Godziny pracy Starostwa Powiatowego, kliknij TUTAJ

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2
47-100 Strzelce Opolskie

tel. 77 4401 700
fax 77 4401 701
www.powiatstrzelecki.pl
fanpage: www.facebook.com/starostwostrzeleckie
BIP: www.bip.powiatstrzelecki.pl

GODZINY PRACY URZĘDU:


Poniedziałek - 07:30 - 17:00
Wtorek - Czwartek - 07:30 - 15:30
Piątek - 07:30 - 14:00

Wydział Komunikacji i Transportu na stanowiskach związanych z rejestracją pojazdów oraz kasa:

Poniedziałek - Czwartek - 7:30 - 18:00
Piątek - 7:30 - 15:00
W sobotę pracującą (raz w miesiącu) - 9:00 - 13:00.

***

Starosta przyjmuje petentów 
w poniedziałki 
od godziny 14.00 - 16.00

***

  Dojazd do budynku starostwa strzeleckiego

dojazd_s.jpeg

 

Najważniejsze dane kontaktowe:

 

Starosta Strzelecki – Józef Swaczyna

Piętro II, pokój 206

Tel.: 77 440 17 03

Kontaktowy e-mail:

 

Wicestarosta – Janusz Żyłka

Piętro II, pokój 206

Tel.: 77 440 17 03

Kontaktowy e-mail:

 

Członek Zarządu – Waldemar Gaida

Piętro II, pokój 206 Tel.: 77 440 17 03

Kontaktowy e-mail:

 

Sekretarz Powiatu – Ewelina Jelito

Piętro II, pokój 210

Tel.: 77 440 17 50

Kontaktowy e-mail: ,

 

Sekretariat – Irena Pietrucha

Piętro II, pokój 206

Tel.: 77 440 17 03

Kontaktowy e-mail:

 

Kancelaria  - Jolanta Szłapa, Monika Przowska

Piętro II, pokój 201

Tel.: 77 440 17 52

Kontaktowy e-mail: ,

 

Informacja – Iwona Nocoń

Parter

Tel.: 77 440 17 00

Kontaktowy e-mail: ,

 

Wydział Organizacyjny:  

Kadry – Iwona Tyslik

Piętro II, pokój 209

Tel.: 77 440 17 57

Kontaktowy e-mail:

 

Radca Prawny – Piotr Szyndzielorz

Piętro II, pokój 209

Tel.: 77 440 17 58

Kontaktowy e-mail:

 

Informatyk – Krzysztof Rozmus

Piętro I, pokój 104 A

Tel.: 77 440 17 21

Kontaktowy e-mail:

 

Informatyk – Piotr Wiatrek

Piętro I, pokój 104 A

Tel.: 77 440 17 21

Kontaktowy e-mail:

 

Zamówienia publiczne – Izabela Garbela

Piętro II, pokój 207

Tel.: 77 440 17 55

Kontaktowy e-mail:

 

Zamówienia publiczne – Anna Gusdek

Piętro II, pokój 207

Tel.: 77 440 175 5

Kontaktowy e-mail:

 

Zamówienia publiczne – Mirosława Kwatek-Hoffmann, Katarzyna Szydłak-Chromicz

Piętro II, pokój 207

Tel.: 77 440 17 87

Kontaktowy e-mail: ,

 

Biuro Zarządu Powiatu – Urszula Król

Piętro II, pokój 208

Tel.: 77 440 17 51

Kontaktowy e-mail:

 

Biuro Rady Powiatu – Sylwia Wolf, Marianna Michalik

Piętro II, pokój 208

Tel.: 77 440 17 51

Kontaktowy e-mail: ,

 

Ewelina Dombek

Piętro II, pokój 215

Tel.: 77 440 17 64

Kontaktowy e-mail:

 

Jan Cholewa

Piętro II, pokój 215

Tel.: 77 440 17 64

Kontaktowy e-mail:

 

Karina Altman

Piętro III, pokój 312

Tel.: 77 440 17 59

Kontaktowy e-mail:

 

Magdalena Liszka, Michaela Buhl

Piętro III, pokój 312

Tel.: 77 440 17 59

Kontaktowy e-mail: ,

 

Zespół Kontroli i A.W.

Eugeniusz Gałuszka

Piętro I, pokój 104 A

Tel.: 77 440 17 22

Kontaktowy e-mail:

 

 

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Rzecznik – Małgorzata Płaszczyk-Waligórska

Parter, pokój 006

Tel.: 77 440 17 56

Kontaktowy e-mail:

 

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Naczelnik Wydziału – Rajmund Suhs

Piętro III, pokój 301

Tel.: 77 440 17 66

Kontaktowy e-mail: oc@powiatstrzelecki.pl

 

Olaf Misz

Piętro III, pokój 301

Tel.: 77 440 17 66

 

Zespół ds. Promocji Powiatu

Kierownik Zespołu ds. Promocji Powiatu – Joanna  Koszela

Piętro III, pokój 310

Tel.: 77 440 17 13

Kontaktowy e-mail:

 

Sylwia Czajka

Piętro III, pokój 310

Tel.: 77 440 17 13

Kontaktowy e-mail:

 

Monika Sętkiewicz-Dusza

Piętro III, pokój 310

Tel.: 77 440 17 13

Kontaktowy e-mail:

 

Redaktor Naczelna Gazety "Powiat Strzelecki" - Marta Górka

Piętro III, pokój 310

Tel.: 77 440 17 13

Kontaktowy e-mail:

 

 

Wydział Inwestycji i Zarządzania Funduszami

Naczelnik Wydziału – Marcin Hurek

Piętro III, pokój 303

Tel.: 77 440 17 90

Kontaktowy e-mail: ,

 

Agnieszka Wodarz, Iwona Kotysz

Piętro III, pokój 303

Tel.: 77 440 17 90

Kontaktowy e-mail: ,

 

Martyna Gwiazdowska, Alina Wojdyła

Piętro III, pokój 304

Tel.: 77 440 17 91

Kontaktowy e-mail: ,

 

Katarzyna Dziuba

Piętro III, pokój 304

Tel.: 77 440 17 91

Kontaktowy e-mail:

 

Wydział Architektoniczno-Budowlany

Naczelnik Wydziału – Teresa Wanecka

Pietro II, pokój 214

Tel.: 77 440 17 60

Kontaktowy e-mail:

 

Zastępca Naczelnika Wydziału - Diana Mańka

Piętro II, pokój 213

Tel.: 77 440 17 63

Kontaktowy e-mail:

 

Anna Urbańska-Giełzak

Piętro II, pokój 213

Tel.: 77 440 17 63

Kontaktowy e-mail:

 

Bożena Malcharczyk

Piętro II, pokój 211

Tel.: 77 440 17 61

Kontaktowy e-mail:

 

Irena Sosada

Piętro II, pokój 211

Tel.: 77 440 17 61

Kontaktowy e-mail:

 

Wydział Edukacji, Kultury, Fizycznej i Turystyki

Naczelnik Wydziału – Ewa Pinkawa

Piętro I, pokój 103

Tel.: 77 440 17 70

Kontaktowy e-mail:

 

Zastępca Naczelnika Wydziału - Iwona Wojciechowska

Piętro I, pokój 102

Tel.: 77 440 17 72

Kontaktowy e-mail:

 

Bernadetta Kaluza

Piętro I, pokój 102

Tel.: 77 440 17 72

Kontaktowy e-mail:

 

Ewelina Burek

Piętro I, pokój 101

Tel.: 77 440 17 71

Kontaktowy e-mail:

 

Aleksandra Pordzik

Piętro I, pokój 101

Tel.: 77 440 17 71

Kontaktowy e-mail:

 

Wydział Ochrony Środowiska

Naczelnik Wydziału – Jolanta Kusińska

Piętro III, pokój 306

Tel.: 77 440 17 80

Kontaktowy e-mail:

 

Zastępca Naczelnika Wydziału - Henryk Paluch

Piętro III, pokój 307

Tel.: 77 440 17 82

Kontaktowy e-mail:

 

Iwona Pietrzyk

Piętro III, pokój 307

Tel.: 77 440 17 81

Kontaktowy e-mail:

 

Gabriela Kandora

Piętro III, pokój 308

Tel.: 77 440 17 85

Kontaktowy e-mail:

 

Katarzyna Łapczuk

Piętro III, pokój 308

Tel.: 77 440 17 85

Kontaktowy e-mail: ,

 

Mateusz Brolik

Piętro III, pokój 308

Tel.: 77 440 17 86

Kontaktowy e-mail:

 

Geolog Powiatowy 

Andrzej Gądek

Piętro III, pokój 308

Tel.: 77 440 17 85

Kontaktowy e-mail:

 

Wydział Dróg Powiatowych

Naczelnik Wydziału – Andrzej Ful

Parter, pokój 009

Tel.: 77 440 17 16

Kontaktowy e-mail: ,

 

Zastępca Naczelnika Wydziału – Piotr Koźlik

Parter, pokój 008

Tel.: 77 440 17 15

Kontaktowy e-mail: ,

 

Roland Weber

Parter, pokój 008

Tel.: 77 440 17 15

Kontaktowy e-mail:

 

Joanna Marut

Parter, pokój 008

Tel.: 77 440 17 17

Kontaktowy e-mail:

 

Adam Sładek

Parter, pokój 008

Tel.: 77 440 17 14

Kontaktowy e-mail:

 

Artur Jureczko

Parter, pokój 008

Tel.: 77 440 17 18

Kontaktowy e-mail:

 

Wydział Geodezji, Kartografii Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Geodeta Powiatowy – Rajmund Hudzik

Piętro I, pokój 109

Tel.: 77 440 17 43

Kontaktowy e-mail:

 

Przewodniczący Narady Koordynacyjnej – Teresa Długosz

Piętro I, pokój 111

Tel.: 77 440 17 44

Kontaktowy e-mail:

 

Kierownik PODGiK – Konrad Tacica

Piętro I, pokój 105

Tel.: 77 440 17 37

Kontaktowy e-mail:

 

Teresa Czak

Piętro I, pokój 110

Tel.: 77 440 17 40

Kontaktowy e-mail:

 

Liliana Danch

Piętro I, pokój 106

Tel.: 77 440 17 41

Kontaktowy e-mail:

 

Julia Marel

Piętro I, pokój 106

Tel.: 77 440 17 41

Kontaktowy e-mail:

 

Natalia Nowak

Piętro I, pokój 106

Tel.: 77 440 17 41

Kontaktowy e-mail:

 

Małgorzata Pęcka

Piętro I, pokój 107

Tel.: 77 440 17 42

Kontaktowy e-mail:

 

Paulina Dyla

Piętro I, pokój 107

Tel.: 77 440 17 38

Kontaktowy e-mail:

 

Jolanta Józefowska

Piętro I, pokój 113

Tel.: 77 440 17 47

Kontaktowy e-mail:

 

Anna Libront

Piętro I, pokój 113

Tel.: 77 440 17 47

Kontaktowy e-mail:

 

Marion Matonia

Piętro I, pokój 113

Tel.: 77 440 17 46

Kontaktowy e-mail:

 

Krzysztof Przybyła

Piętro I, pokój 114

Tel.: 77 440 17 48

Kontaktowy e-mail:

 

Paweł Mrzygłód

Piętro I, pokój 107

Tel.: 77 440 17 38

Kontaktowy e-mail:

 

Wydział Finansowy

Skarbnik Powiatu – Jolanta Drochomirecka

Parter, pokój 11

Tel.: 77 440 17 30

Kontaktowy e-mail: ,

 

Naczelnik Wydziału – Irena Wiertel

Parter, pokój 12

Tel.: 77 440 17 28

Kontaktowy e-mail: ,

 

Zastępca Naczelnika Wydziału – Elwira Głowania

Parter, pokój 14a

Tel.: 77 440 17 26

Kontaktowy e-mail:

 

Andrzej Dziuba

Parter, pokój 14a

Tel.: 77 440 17 32

Kontaktowy e-mail:

 

Krystyna Ochwat

Parter, pokój 14

Tel.: 77 440 17 27

Kontaktowy e-mail:

 

Izabela Pudelko

Parter, pokój 14

Tel.: 77 440 17 29

Kontaktowy e-mail:

 

Beata Kolibaba, Karolina Zielonka

Parter, pokój 13

Tel.: 77 440 17 31

Kontaktowy e-mail: ,

 

Beata Pallach

Parter, pokój 13

Tel.: 77 440 17 31

Kontaktowy e-mail:

 

Agnieszka Nowakowska

Parter, pokój 15

Tel.: 77 440 17 24

Kontaktowy e-mail:

 

Ewa Janoszka

Parter, pokój 15

Tel.: 77 440 17 33

Kontaktowy e-mail:

 

Bożena Nieszwiec

Parter, pokój 15

Tel.: 77 440 17 35

Kontaktowy e-mail:

 

Kasa – Anna Dlugosch

Parter, pokój 16

Tel.: 77 440 17 34

Kontaktowy e-mail:

 

Wydział Komunikacji i Transportu

PO Naczelnika Wydziału – Prawo jazdy – Edyta Nowak

Parter, pokój 003

Tel.: 77 440 17 06

Kontaktowy e-mail:

 

Prawo Jazdy – Sylwia Hendel

Parter, pokój 002

Tel.: 77 440 17 06

Kontaktowy e-mail:

 

Rejestracja Pojazdów – Agnieszka Kasperczyk

Parter, pokój 005

Tel.: 77 440 17 07

Kontaktowy e-mail:

 

Rejestracja Pojazdów – Daniela Wyrwich

Parter, pokój 005

Tel.: 77 440 17 08

Kontaktowy e-mail:

 

Rejestracja Pojazdów – Irena Mosz

Parter, pokój 005

Tel.: 77 440 17 09

Kontaktowy e-mail:

 

Rejestracja Pojazdów – Aneta Mularz

Parter, pokój 005

Tel.: 77 440 17 10

Kontaktowy e-mail:

 

Rejestracja Pojazdów – Ewa Szłapa

Parter, pokój 005

Tel.: 77 440 17 11

Kontaktowy e-mail:

 

Rejestracja Pojazdów – Anna Hurek

Parter, pokój 005

Tel.: 77 440 17 12

Kontaktowy e-mail:

 

Rejestracja Pojazdów – Karolina Szopa

Parter, pokój 005

Tel.: 77 440 17 12

Kontaktowy e-mail:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na skróty