powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej.

pck-dz.-n_n.jpeg
13 października 2014 odbyły się powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Wszystkich zaproszonych gości przywitali Starosta Strzelecki Józef Swaczyna oraz Wicestarosta Waldemar Gaida. Powiatowe obchody są szczególną okazją do podziękowania oraz dostrzeżenia wkładu i zaangażowania nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Strzelecki. Ogrom pracy wychowawczej docenił Starosta Strzelecki wręczając nauczycielom nagrody. W tym roku nagrodzonymi pedagogami są:
1. Pani Anna Dalibóg – Bibliotekarka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
2. Pani Joanna Gągalska – Nauczyciel Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego
w Leśnicy.
3. Pani Justyna Gireń – Nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Zawadzkiem.
4. Pani Anna Mainka – Pedagog Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich
5. Pani Dorota Małczak - Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
6. Pani Joanna Polańska - Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
7. Pani Anna Sewruk - Nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich
8. Pani Dominika Swaczyna–Piechaczek - Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
9. Pani Wiesława Tubek - Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
10. Pani Jadwiga Wdowik - Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
11. Pani Halina Wielocha – Nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
12. Pani Katarzyna Wojutyńska - Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich
13. Pan Marek Binkowski - Nauczyciel Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem
14. Pan Artur Gołdyn – Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
15. Pan Krzysztof Kalisz - Nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich
16. Pan Sławomir Kossakowski - Nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Leśnicy
17. Pan Dariusz Szczypura - Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich
18. Pan Piotr Szostok - Nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Strzelcach Opolskich
19. Pan Zbigniew Wróbel - Nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
20. Pani Jolanta Wojtaszak – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie
21. Pani Halina Kajstura – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich
22. Pan Jan Wróblewski – Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich

Nagrodę Opolskiego Kuratora Oświaty otrzymali:

- Pan Ryszard Pagacz - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.
- Pan Ryszard Baszuk – Dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Leśnicy.
- Pan Bogusław Furman – Nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich.

Srebrny Krzyż Zasług otrzymała Pani Renata Hurek – Nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich.
Złoty Medal Ministra Edukacji Narodowej za Długoletnią Służbę otrzymał Pan Wiesław Kędzierski - Nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich,
Srebrne Medale Ministra Edukacji Narodowej za Długoletnią Służbę otrzymał Pan Marek Rosiński – Nauczyciel Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich,
Brązowe Medale Ministra Edukacji Narodowej za Długoletnią Służbę otrzymała Pani Ilona Michali – Nauczyciel Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich,

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

- Pani Adriana Hajdas – Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich,
- Pan Wiesław Biela – Nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie,
- Pan Marek Augustyniak – Nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Leśnicy.
- Pani Kornelia Mroszczyk – Nauczyciel Zespołu Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie.
- Pani Irena Niewęgłowska – Pedagog Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich.

Wszystkim serdecznie gratulujemy! A oprawę muzyczną uroczystości zapewniło STUDIO WOKALNE BIS, które zabrało wszystkich gości w muzyczną podróż po Europie.

Fotorelacja: www.facebook.com/media/set/

Na skróty