powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SPROSTOWANIE DO OGŁOSZENIA OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO PN. PROWADZENIE DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH NIEPEŁNOSPRAWNYCH INTELEKTUALNIE W ZAWADZKIEM

Informuje się, iż w projekcie umowy dzierżawy, będącym załącznikiem do konkursu na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem w tabelce na stronie 7 projektu umowy istnieje błąd pisarski tj. w wierszu podsumowującym kwotę wartości wszystkich budynków winna znaleźć się kwota 3 679 717,00 zł. 

Na skróty