powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OGŁOSZENIE

Informujemy, iż Odział Opolski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku będzie kontynuował kolejną edycję „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Zgodnie z przyjętymi kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi w 2017 roku  realizowane będą następujące obszary programu:

obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwiania osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania,

obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych,

obszar D – likwidacja barier transportowych,

obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych,

obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej (wymóg: na terenie powiatu brak jest warsztatu terapii zajęciowej),

obszar G – skierowania do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków
na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje o „Programie wyrównywania różnic między regionami III”
(w tym: program, procedury realizacji wraz z drukami wniosków i wystąpienia oraz kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2017 roku) dostępne
są na stronie internetowej PFRON (www.pfron.org.pl).

W razie pytań można kontaktować się z pracownikiem Oddziału Opolskiego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizującym program,
Panią Danutą Muzolf – Gajda pod nr tel. (77) 88-72-022. 

Na skróty