powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Dolina Małej Panwi

Jest to najładniejsza i najciekawsza przyrodniczo dolina rzeczna w województwie opolskim. Nie uregulowane koryto rzeki stanowi bardzo ciekawy krajobrazowo fragment przyrody. Mała Panew silnie meandrując bardzo dynamicznie zmienia koryto, miejscami podmywając brzegi, gdzie indziej zaśtworząc duże piaszczyste łachy. W wodzie znajduje się duża ilość drewna tworząc naturalne zapory i kryjówki dla ryb i innych zwierząt wodnych.

 

Brzegi są chętnie odwiedzane przez zwierzynę, która znajduje tu wodopój. Wzdłuż istniejącego obecnie koryta znajduje się wiele starorzeczy, które w zależności od położenia w stosunku do poziomu wody w rzece są zasobne w wodę przez cały rok lub tylko w okresach jej większych przyborów. Starorzecza te są miejscem rozrodu wielu gatunków płazów i ptactwa wodnego, które znajduje w nich bogatą bazę pokarmową. W wielu miejscach na brzegach zachowały się jeszcze fragmenty drzewostanów grądowych i olszowych w niewielkim stopniu przekształcone przez człowieka. Na większości z nich utworzono użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Na skróty