powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

Park Krajobrazowy

parkanna.jpeg

Park Krajobrazowy "Góra św. Anny" leży w środkowo-wschodniej części województwa opolskiego. Obejmuje obszar 5.150 ha. Grzbiet Chełmu, tj. zachodnia część Wyżyny Śląskiej, wyróżnia się swoją wyniosłością i zróżnicowaną rzeźbą terenu na tle rozległej płaskiej Niziny Śląskiej.  Do osobliwości parku należą liczne gatunki roślin i zwierząt bardzo rzadkich oraz prawnie chronionych. Dla ochrony cennych ekosystemów zachowanych w stanie naturalnym lub mało zmienionym, stanowisk rzadkich gatunków roślin i zwierząt lub ciekawych elementów przyrody nieożywionej, tworzone są rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne oraz zespoły przyrodniczo - krajobrazowe.

Więcej informacji na stronie Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny

Rezerwaty

W powiecie strzeleckim występują rezerwaty:

 • Rezerwat ścisły Ligota Dolna. o pow. 4,90 ha. Wielce oryginalna jest szata roślinna rezerwatu.
  Do najciekawszych gatunków roślin należą: ożanka pierzastosieczna, rozchodnik biały, liguster pospolity oraz orlik pospolity.
  slonca.jpeg
 • Rezerwat częściowy Góra św. Anny: o pow. 2,69 ha. utworzony został w celu zachowania, ze względów naukowych i dydaktycznych, rzadkich profili oraz zjawisk biologicznych.  
 • Rezerwat częściowy Boże Oko: o pow. 57,31 ha powstał w celu zachowania zespołu buczyn ze 160-letnimi okazami, spełniającymi kryteria do zakwalifikowania ich jako pomników przyrody w leśnictwie Klucz.
 • Rezerwat częściowy Grafik - o pow. 27,66 ha porośnięty 130-letnim drzewostanem bukowym o charakterze naturalnym w leśnictwie Klucz.
 • Rezerwat Biesiec - o pow. 24,46 ha, którego celem jest ochrona zespołu buczyny z rzadkimi i chronionymi gatunkami runa takimi jak marzanka wonna, wilczomlecz słodki, zawilec gajowy i chronione: barwinek pospolity, bluszcz pospolity, konwalia majowa, kopytnik pospolity. 
 • Rezerwat częściowy Płużnica - o pow. 3,17 ha. utworzony został w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego o charakterze naturalnym. 
 • Rezerwat proponowany Brzyniczka -.o pow. 38 ha., celem ochrony jest dolina rzeki Brzyniczka, która jako jedna z nielicznych w województwie zachowała pierwotne cechy: meandrujący charakter, czystość wód; wodno-leśno-łąkowy krajobraz.
 • Rezerwat Tęczynów - o pow. 33,9 ha, którego celem jest ochrona buczyny niżowej oraz grądu subkontynentalnego w leśnictwie Szymiszów.

   

Na skróty