powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Trasy Rowerowe i turystyczne

 Trasy rowerowe naszego powiatu zaprojektowane zostały w dolinie Małej Panwi , jednej z najciekawszych przyrodniczych dolin rzecznych. 
Niezmienione przez ludzką ingerencję koryto rzeki jest siedliskiem chronionych i rzadkich gatunków roślin. Posiada malownicze naturalne meandry i starorzecza. Porastające je lasy liściaste to pozostałości starych puszcz lęgowych z dużym nagromadzeniem dębów szypułkowych, uznanych za pomniki przyrody. 
W tym układzie są dwie trasy dalekobieżne nr 18 (czerwona) prowadzi z Tarnowskich Gór przez  Toszek, Jemielnicę, Staniszcze Wielkie, Ozimek, Turawę, aż do Chrząstowic. Trasa nr 19 prowadzi docelowo z Tarnowskich Gór do Jelcza - Miłoszyce przez Krupski Młyn, Kolonowskie, Turawę, Pokój.

W NASZYM POWIECIE ISTNIEJE ŁĄCZNIE PONAD 258 KM ŚCIEŻEK ROWEROWYCH.

Oto ścieżki oraz trasy turystyczne rowerowe powiatu strzeleckiego

Ścieżka oznaczona kolorem zielonym, trasa nr 19 
Kielcza - 3,9 km - Żędowice - 3,1 km - Zawadzkie Świerkle - 4,9 km - Pietraszów - 5,8 km - Stawy Pluderskie - 1,1 km -

 

Regolowiec - 2,7 km - Brzyniczka - 2,7 km - Kolonowskie  ŁĄCZNIE - 24,2 km

     Wędrówka prowadzi północnym skrajem gminy Zawadzkie, równolegle do prawego brzegu Małej Panwi. Zaczynamy od wschodniej części powiatu - w Kielczy, wsi wzmiankowanej ok. 1305 r. Warto tu zwiedzić zabytkowy neobarokowy kościół pw. św. Bartłomieja oraz położone obok grodzisko i zabytkową drewnianą chatę. Kliknij, aby powiększyć opis: Zabytkowa chata w Kielczy rozmiar: 1,33 KB pobrań: 11744 data: 2005-06-17 13:24:26
     Klejną miejscowością na naszej trasie są Żędowice, wieś wzmiankowana w 1300 r., w XVIII i XIX wieku znajdowała się tu huta żelaza. Godne uwagi są tu młyny wodne: z początku XIX w. państwa Thiel, przy ul. Młyńskiej i z 1910 r. państwa Bombelka przy ul. Stawowej.  Dalej jedziemy przez Zawadzkie - Świerkle, gdzie znajduje się miejsce postojowe i pole biwakowe. W swej dalszej części trasa nr 19 przekracza granice powiatu, by potem ponownie wrócić na nasz teren.  

Kliknij, aby powiększyć opis: Kościół pw. Matki Boskiej Bolesnej w Żędowicach rozmiar: 1,87 KB pobrań: 11715 data: 2005-06-17 13:24:42   Kliknij, aby powiększyć opis: Zabytkowy młyn państwa Thiel w Żędowicach rozmiar: 1,63 KB pobrań: 11677 data: 2005-06-17 13:24:52   Udajemy się do Pietraszowa, przez stawy Pluderskie, wokół których można zobaczyć wiele okazów roślin chronionych. Stamtąd - na Regolowiec, gdzie kiedyś istaniała jedna z licznych w dolinie Małej Panwi huta żelaza, przez Brzyniczkę, aż do Kolonowskiego - skrzyżowanie z ul. Opolską. Przy trasie znajduje się kilka użytków ekologicznych, a w jej pobliżu dwa miejsca dobre dla odpoczynku i miejsce biwakowe.


 

Ścieżka oznaczona kolorem czarnym, trasa nr 166 Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 1,07 KB pobrań: 11985 data: 2005-06-17 13:56:51
Zawadzkie Świerkle - 2,8 km - Zawadzkie PKP - 2,9 km - Nadleśnictwo - 5,7 km - Kąty.Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 1,43 KB pobrań: 11682 data: 2005-06-17 13:57:11   ŁĄCZNIE - 11,4 km

    Szlak ten prowadzi przez kanał z 1836 r. o długości 4 km, łączący staw w Żędowicach ze stawem hutniczym w Zawadzkiem. Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 2,79 KB pobrań: 11561 data: 2005-06-17 13:57:26
     Szlakiem tym można zwiedzić miasto Zawadzkie i jego ciekawe miejsca. Do nich należą: stare zabudowania na osiedlu hutniczym z około 1900 roku, zabytkowe XIX-wieczne kościoły: Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 1,65 KB pobrań: 11563 data: 2005-06-17 13:57:40  katolicki kościół pw. św. Rodziny i kościół ewangelicki, zabudowania nadleśnictwa z 1910 r., leśniczówkę Rytwiny z 1900 roku. Park przy UMiG  Zawadzkie zachęca do chwili odpoczynku. Możemy również zwiedzić Izbę Tradycji w Liceum Ogólnokształcącym im. Mieszka I. Stamtąd jedziemy do Zameczku Myśliwskiego w Kątach wybudowanego przez hr. Renarda w 1856 r. przy rezerwacie zwierzyny leśnej.

 


 

Ścieżka oznaczona kolorem niebieskim, trasa nr 163 Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 0,93 KB pobrań: 11941 data: 2005-06-17 14:03:58
Zawadzkiego (skraj) - 3,8 km - Stawy Pluderskie - 1,1 km - Regolowiec - 4,3 km - Kolonowskie - 2,5 km - Fosowskie - 4,5 km - Staniszcze Małe - 4,7 km - Krasiejów (wykopaliska) - 6 kim - Spórok - 10,4 km - Staniszcze Wielkie - 6 km - Kąty  ŁĄCZNIE - 43,3 km

Kliknij, aby powiększyć opis: Aleja dębów w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym pod Dębami rozmiar: 3,46 KB pobrań: 11470 data: 2005-06-17 14:05:04    Jest to najważniejsza trasa na terenie gminy Kolonowskie, tworząca wydłużoną pętlę, która od zachodu zahacza o wykopaliska dinozaurów koło Krasiejowa w gminie Ozimek, a od południowego wschodu przebiega obok Zameczku Myśliwego Kąty w gminie Zawadzkie, prowadząc też skrajem gminy Jemielnica.
   Jadąc ta trasą mamy możliwość obejrzenia większości walorów przyrodniczo-krajobrazowych w północnej części powiatu strzeleckiego. Kliknij, aby powiększyć opis: Kościół pw. Niepokalanego Serca Maryi w Kolonowskiem rozmiar: 2,27 KB pobrań: 11456 data: 2005-06-17 14:07:45
Rozpoczynamy wędrówkę na granicy gminy Zawadzkie - Kolonowskie, skąd przez zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Kocia Góra" dojechać można do Stawów Pluderskich, które wchodzą w skład większego kompleksu, bogatego w okazy roślin chronionych. Kolejne miejsce to Regolowiec w Zespole przyrodniczo-krajobrazowym "Brzyniczka", obejmującym dolinę Brzyniczki z jej malowniczymi meandrami oraz otaczającym je kompleksem leśnym i śródleśnymi łąkami. Kliknij, aby powiększyć opis: Zalew na rzece Brzyniczka rozmiar: 1,90 KB pobrań: 11451 data: 2005-06-17 14:06:02Kolonowskie to pierwsza miejscowość, do której docieramy trasą 163. Warto tu zobaczyć kościół pw. Najświętszego Serca Maryi, zabytkowe drewniane domy, jeden z nich stanowił w przeszłości budynek dyrekcji miejscowej huty - niedawno zorganizowano w nim muzeum regionalne. W Fosowskiem warty uwagi jest kościół ewangelicki i mogiła powstańców śląskich. 

Kliknij, aby powiększyć opis: Miejsce odpoczynku przy źródełku Stoczek rozmiar: 1,67 KB pobrań: 11432 data: 2005-06-17 14:06:48 Kliknij, aby powiększyć opis: Schody przy źródełku Stoczek rozmiar: 3,85 KB pobrań: 11458 data: 2005-06-17 14:08:23  Zaś w Staniszczach Małych, w północnej części wsi, znajduje się neogotycka kapliczka z końca XIX w., a w południowej części źródełko "Stoczek" z okazem kwitnącego bluszczu i miejscem odpoczynku. 
Po zwiedzeniu wykopalisk w Krasiejowie można zatrzymać się w Spóroku, przy Ptasim Stawku. W Staniszczach Wielkich neogotycki kościół pw. Karola Boromeusza, kaplica na cmentarzu z końca XIX w. Ostatnim miejscem na tej trasie jest Zameczek Myśliwski w Kątach i aleja 128 dębów szypułkowych i czerwonych w wieku ok. 200 lat w Zespole przyrodniczo-krajobrazowym "Pod Dębami".

 


 

Ścieżka  oznaczona kolorem czerwonym, trasa nr 18 Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 1,33 KB pobrań: 11813 data: 2005-06-17 14:35:34
 Staniszcze Małe - 3,5 km - Staniszcze Wielkie - 9,3 km, Łaziska - 4,9 km - Jemielnica - 4,9 km - Centawa ŁĄCZNIE - 22,6 km

Kliknij, aby powiększyć opis: Klasztor a obecnie kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy rozmiar: 1,58 KB pobrań: 11344 data: 2005-06-17 14:36:47  Staniszcze Małe i Wielkie można zwiedzić również trasą nr 163. 
   W Łaziskach godna uwagi jest kapliczka przydrożna z przełomu XIX i XX wieku i znajdujący się obok pomnik ku czci ofiar obu wojen światowych z niemieckimi inskrypcjami. Trasa nr 18 przebiega niedaleko Gąsiorowic, gdzie znajdują się piękne stawy hodowlane oraz zabytkowa kapliczka. Kliknij, aby powiększyć opis: Kościół pw. św. Karola Boromeusza w Staniszvczach Wielkich rozmiar: 2,32 KB pobrań: 11301 data: 2005-06-17 14:39:34
Kliknij, aby powiększyć opis: Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Marii Panny w Piotrówce rozmiar: 1,43 KB pobrań: 11229 data: 2005-06-17 14:37:46     W Jemielnicy można zatrzymać się przy dawnym klasztorze cysterskim z ok. 1300 r. z cennymi malowidłami Michaela Willmanna, gotyckim kościele cmentarnym. Po zwiedzeniu tych zabytków sztuki sakralnej warto chwilę odpocząć przy pobliskim stawie. W Jemielnicy znajduje się pomnik ofiar I wojny Kliknij, aby powiększyć opis: Kościół pw. Narodzenia NMP w Centawie rozmiar: 2,55 KB pobrań: 11220 data: 2005-06-17 14:38:23 światowej z 1932 r., przebudowany w 1991 r., obok pomnik ofiar II wojny światowej z przełomu lat 1991-1992, oba z niemieckimi inskrypcjami. Kliknij, aby powiększyć opis: Staw w Gąsiorowicach rozmiar: 3,67 KB pobrań: 11210 data: 2005-06-17 14:40:05
     Ostatnią miejscowością w naszym powiecie na trasie nr 18 jest Centawa. Można tu zwiedzić kościół pw. Narodzenia NMP jak i Łowisko Specjalne "Gajdowe" z możliwością noclegu w pobliskim nadleśnictwie.

 


 

 Ścieżka  oznaczona kolorem czarnym, trasa nr 161 Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 0,86 KB pobrań: 11455 data: 2005-06-17 14:48:19
Jemielnica - 4,3 km - osada Hubert - 5,3 km - "Mostki" - 2,8 km - Żędowice - PKP  ŁĄCZNIE - 12,4 km

Kliknij, aby powiększyć opis: Panorama Jemielnicy rozmiar: 1,58 KB pobrań: 11178 data: 2005-06-17 14:48:51    Dzięki tej trasie z Jemielnicy można dojechać do Żędowic zwiedzając osadę Hubert, do której prowadzi również trasa nr 165 (z Zawadzkiego). Nad stawem, na który prowadzi dekoracyjny mostek, znajduje się dworek myśliwski z 1895 roku, murowany z  drewnianą wieżą.Kliknij, aby powiększyć opis: Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Mostki rozmiar: 1,40 KB pobrań: 11079 data: 2005-06-17 14:50:10 Kliknij, aby powiększyć opis: Pomnik ofiar wojen światowych w Jemielnicy rozmiar: 1,86 KB pobrań: 11049 data: 2005-06-17 14:49:30 Obecnie od 1985 roku w budynku w tym mieści się Wojewódzkie Sanatorium Rehabilitacyjne. Trasa ta prowadzi w kierunku Żędowic przez Zespół przyrodniczo-krajobrazowy "Mostki", przy której znajduje się użytek ekologiczny "Drosd".

 


 


Ścieżka oznaczona kolorem żółtym, trasa nr 16 Góra św. Anny - 1,8 km - Poręba - 4,8 km - Czarnocin - 3,6 km - Olszowa - 3,2 km - Zimna Wódka - 7,1 km - Ujazd - 3 km - Niezdrowice  ŁĄCZNIE - 23,5 km

Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 0,77 KB pobrań: 11513 data: 2005-06-10 14:49:42Kliknij, aby powiększyć opis: Rajski Plac na Górze Św. Anny rozmiar: 1,61 KB pobrań: 11082 data: 2005-06-10 14:49:59

Górę św. Anny i Porębę można zwiedzić również ścieżkami pieszymi. Z Czarnocina dojeżdżamy rowerem do rezerwatu "Boże Oko", gdzie znajduje się miniaturowa kalwaria, wiodąca do kaplicy Boże Oko. Następną miejscowością jest Olszowa, w której można zwiedzić otoczony kamiennym murem kościół drewniany pw. Matki Boskiej Śnieżnej. Z trasy tej można zboczyć do miejscowości Klucz z pięknym drewnianym kościołem pw. św. Elżbiety Węgierskiej. Trasą nr 16 dojedziemy do Zimnej Wódki - a stamtąd do Ujazdu, gdzie zwiedzić można dwa kościoły i ruiny zamku. Ostatnia miejscowość w powiecie strzeleckim na tej trasie to Niezdrowice.

Kliknij, aby powiększyć opis: Ruiny zamku w Ujeździe rozmiar: 1,76 KB pobrań: 10968 data: 2005-06-10 14:50:08Kliknij, aby powiększyć opis: Kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Olszowej rozmiar: 1,89 KB pobrań: 10941 data: 2005-06-10 14:50:43

Niewiele jest miejsc w Polsce, gdzie walory przyrodnicze i kulturowe splatają się w  jedno, tworząc krajobraz tak urzekająco piękny i niepowtarzalny. Do tych miejsc należy Park Krajobrazowy "Góra św. Anny" utworzony w 1988 r., który można zwiedzić ścieżkami dydaktycznymi.


Trasa numer 152 ze Strzelec Opolskich do Ligoty Górnej przez Szymiszów, rezerwat ,,Tęczynów" i Niwki. Trasa łączy się z istniejącymi już trasami w okolicach Góry św. Anny. Wykonano również odcinki tras nr 9 i 154 w okolicach Ligoty Dolnej. Trasa w kierunku Ligoty wiedzie przez rezerwat Tęczynów koło Kalinowic. Po drodze zobaczyć można m.in. stare kapliczki oraz piec wapienny z XIX w., na którym znajduje się płaskorzeźba Ikara. W zależności od umiejętności rowerzyści mogą wybrać, czy chcą jechać trasą krótką, ale stromą, czy długą o łagodnym nachyleniu.

W ubiegłym roku oznakowany został także szlak rowerowy ze Strzelec Opolskich przez Rozmierz i Grodzisko, którym można dojechać aż do Krasiejowa. Dla wszystkich zainteresowanych rekreacją rowerową poniżej zamieszczono  mapki tras do pobrania.

trasy rowerowe
szlaki Strzelce Opolskie


 

 Ścieżki dydaktyczne powiatu strzeleckiego

Szlak Flory i Fauny oznaczony kolorem zielonym, długość szlaku wynosi 15 km. Góra św. Anny - Wysoką - rezerwat "Ligota Dolna" - Oleszkę - Żyrową - Góra św. Anny.  

Kliknij, aby powiększyć opis: Rezerwat Lesisko - zespół buczyn rozmiar: 1,69 KB pobrań: 10918 data: 2005-06-15 08:53:43

   Szlakiem tym można oprócz Góry św. Anny zwiedzić Wysoką, a w niej kościół pw. św. Floriana. Zobaczymy też późnobarokową rzeźbę św. Trójcy z 1748 r. oraz murowany wiatrak typu holenderskiego. W rezerwacie "Ligota Dolna" można zobaczyć murawy kserotermiczne i inne gatunki roślin naczyniowych, mszaków i porostów. Spacerując w stronę Oleszki można podziwiać wspaniałą panoramę rozciągającą się na południowo-zachodnią część Opolszczyzny, skąd przy sprzyjających warunkach atmosferycznych i dobrej widoczności widzimy Sudety wschodnie (Góry Opawskie i Jeseniki).    Z Żyrowej, gdzie godne uwagi jest dawny pałac Gaszyńskich wraz z otaczającym go parkiem, jedziemy do rezerwatu przyrody "Lesisko", gdzie znajduje się 18 okazów buka zwyczajnego. Stamtąd udajemy się do Góry św. Anny.

 

Szlak III Powstania Śląskiego , oznakowany kolorem czerwonym prowadzi przez Klucz -  Czarnocin - Poręba - Góra św. Anny.

 Kliknij, aby powiększyć opis: Kalwaria na Górze Św. Anny rozmiar: 1,98 KB pobrań: 10885 data: 2005-06-15 08:56:21

Czarnocin położony jest w pięknej okolicy, na stokach doliny Łackiej Wody. W pobliżu rozpościera się bukowy bór. Ten piękny las, ukształtowania terenu oraz źródła wody w obrębie wsi sprawiły, że miejscowość nazwano Szwajcarią Śląską. Stąd udać się można szlakiem czerwonym do Poręby, skąd prowadzi urozmaicony krajobrazowo szlak kalwarii na górę św. Anny z wieloma kaplicami i okazałym drzewostanem. W Porębie warto zobaczyć kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz Dom Opieki Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP, w którym zwiedzamy wystawę poświęconą bł. Edmundowi Bojanowskiemu, założycielowi zakonu. 

Szlak Powstańców Śląskich, oznakowany kolorem niebieskim. Rozpoczyna się już w Bytomiu i prowadzi do Gliwic. Na terenie naszego powiatu ten szlak prowadzi przez Wysoką - Górę św. Anny - Leśnicę - Raszową.

Kliknij, aby powiększyć opis: Kościół w Leśnicy rozmiar: 1,78 KB pobrań: 10817 data: 2005-06-15 08:59:10

Wysoką i Górę św. Anny można zwiedzić również szlakiem Flory i Fauny. W Leśnicy można zwiedzić kościół pw. Trójcy Świętej, Kościół Matki Bożej na wzgórzu cmentarnym z XVI/XVII w. W centrum leśnicy jest rynek, a przy nim szereg zabytkowych kamieniczek. Uroku temu miejscu dodaje figura św. Jana Nepomucena z II połowy XVIII w. Z Leśnicy szlak niebieski zaprowadzi nas do Raszowej, gdzie utworzono park wiejski. Służy on ochronie przyrody, a jednocześnie pełni funkcję rekreacyjno-wypoczynkową. Znajdujące się na jego terenie zbiorniki wodne stwarzają dogodne warunki do uprawiania kajakarstwa i wędkarstwa. 

Kliknij, aby powiększyć opis: Pomnik Jana Pawła II na Górze Św. Anny rozmiar: 2,66 KB pobrań: 10793 data: 2005-06-15 09:02:21Szlak im. Jana Pawła II , szlak oznaczony kolorem czarnymDługość szlaku wynosi 10 km. Prowadzi ze Zdzieszowic przez Górę św. Anny do stacji PKP w Leśnicy

Kliknij, aby powiększyć opis: Amfiteatr - Góra Św. Anny rozmiar: 1,56 KB pobrań: 11708 data: 2005-06-15 09:04:46 Szlak Spacerowy im. Xawerego Dunikowskiego, oznaczony kolorem żółtym. Łączna długość szlaku  wynosi 3,7 km. Prowadzi dookoła Góry św. Anny (rynek - wąwóz - amfiteatr - wapiennik - Pomnik Czynu Powstańczego - stara karczma - Dom  Pielgrzyma - Bazylika św. Anny - rynek). Skalny amfiteatr na Górze św. Anny to unikat na skalę kraju. Może pomieścić ok. 30 tys. osób. Odbywało się tu wiele imprez i.in.

 

 

 

 


Zwiedzamy Strzelce Opolskie i okolice

Wprawdzie na terenie stolicy powiatu nie ma wytyczonych szlaków turystycznych, ale ciekawych i wartych polecenia wszystkim gościom miejsc jest sporo. 
Do takich należy kościół katolicki pw. św. Wawrzyńca , z barokowymi ołtarzami i imponującą neobarokową bryłą. Jej smukła wieża, wraz z wieżą ratuszową i zamkową, stanowi jeden z symboli centrum miasta. Kościół parafialny wzmiankowany już w XIII w., w latach 1575-1629 znajdował się w rękach protestantów. 
Innym miejscem, które warto zobaczyć w Strzelcach Op. jest zabytkowy drewniany kościółek pw. św. Barbary , ulokowany na cmentarzu katolickim przy rozwidleniu dróg do Opola i Krapkowic.
Godny uwagi jest ratusz z wieżą strażniczą. Pierwsze dane na jego temat pojawiają się w 1581 r. Budowla ulegała kilkukrotnym pożarom i odbudowom, w wyniku czego obiekt nie jest w całości zabytkiem. Zakończenie ostatniej odbudowy nastąpiło w latach 60-tych  XX w.
Przed ratuszem znajduje się - od 1923 r. - pomnik strzelca upamiętniający polowania urządzane w okolicy przez łowczych książęcych. Pomnik symbolizuje rodowód nazwy Strzelce. Nazwa miejscowości charakterystyczna jest dla tzw. osad służebnych, na jej mieszkańcach spoczywał obowiązek służby łowieckiej na rzecz księcia. 
Z Placu Rynkowego udajemy się w kierunku wieży i ruin zamku , wspominanego już w 1303 r. W ciągu stuleci kilkakrotnie popadał w ruinę lub ulegał pożarom, po czym go odbudowywano. Ostatecznie zniszczony został w pożarze wznieconym przez wojska radzieckie w styczniu 1945 r. 
W czasie pobytu w Strzelcach Op.  można odpocząć wśród zieleni parku , którego historia ściśle związana jest z zamkiem. Najwcześniejsze kompozycje parkowe pochodzą z XVII i XVIII w., kiedy rodzina Colonnów odbudowywała zniszczone w pożarze miasto. Najstarszymi okazami zachowanymi do dziś są 300-letnie cisy. 
 
Ze Strzelec Opolskich udajemy się do Szymiszowa. Tu na uwagę zasługuje kościół zbudowany na początku XVII w. przez protestantów. Od 1700 r. jest kościołem katolickim. Drugim obiektem wartym obejrzenia w tej samej wsi jest wczesnobarokowy pałac, w którym dziś mieści się Dom Pomocy Społecznej.

Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 3,47 KB pobrań: 10889 data: 2005-06-16 11:21:25Z Szymiszowa kierujemy się do Izbicka. Warto tu zwiedzić kościół z kamienia i cegły, z drugiej połowy XVI w., przebudowywany kilkakrotnie. Na początku XX w. dobudowano do niego wieżę, transept i nowe prezbiterium. Inną ciekawą budowlą jest XVIII-wieczny pałac, spalony dwukrotnie: w czasie III Powstania Śląskiego i w styczniu 1945 r.
Po odbudowie w style neoklasycystycznym mieściło się tu Liceum Rolnicze, na następnie Technikum Hodowlane.

Turystyka w Gminie Strzelce Opolskie

Turystyka w Gminie Jemielnica

Turystyka w Gminie Kolonowskie

Turystyka w Gminie Zawadzkie

Turystyka w Gminie Izbicko

Turystyka w Gminie Ujazd

Turystyka w Gminie Leśnica

 

Na skróty