powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OBOWIĄZEK SPRAWOZDAWCZY ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU

pozytek.jpegPRZYPOMNIENIE O OBOWIĄZKU SPRAWOZDAWCZYM ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2013 ROKU - WERSJA ELEKTRONICZNA SPRAWOZDAŃ


Departament Pożytku Publicznego uprzejmie informuje, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) obowiązek sprawozdawczy organizacji pożytku publicznego przedstawia się następująco:

OBOWIĄZKOWE ZAMIESZCZENIE SPRAWOZDAŃ W SYSTEMIE SPRAWOZDAŃ OPP.

a) termin do 15 LIPCA 2013 r.– dla opp, których rok obrotowy jest zgodny
z rokiem kalendarzowym

b) termin 15 dni od zatwierdzenia sprawozdania– dla opp, których rok obrotowy jest inny niż kalendarzowySYSTEM SPRAWOZDAŃ OPP, W KTÓRYM NALEŻY ZAMIEŚCIĆ SPRAWOZDANIA ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE www.pozytek.gov.pl LUB BEZPOŚREDNIO POD ADRESEM: https://opp.mpips.gov.pl/

Informujemy, iż złożenie do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej sprawozdań za 2012 rok w wersji papierowej NIE BĘDZIE UZNANE ZA WYPEŁNIENIE OBOWIĄZKU SPRAWOZDAWCZEGO, o którym mowa w art. 23 ust. 6 oraz 6b ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Jednocześnie informujemy, że organizacje pożytku publicznego posiadające formę prawną fundacji muszą dodatkowo składać sprawozdania z działalności do właściwego ministra, w wersji papierowej na zasadach określonych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. 2001, nr 50, poz. 529).

źródło: Departament Pożytku Publicznego

Na skróty