powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zaproszenie do udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ

Zarząd Powiatu Strzeleckiego
 
zaprasza
 
przedstawicieli organizacji pozarządowych 
i innych podmiotów prowadzących 
działalność pożytku publicznego 
do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ 
oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych.
 
Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.2) oraz Uchwałą Nr XXVII/250/12 Rady Powiatu Strzeleckiego 
z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z  organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego w roku 2013" 
w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorących udział w konkursie.
 
 
Zgłoszenia przyjmowane są 
do dnia 2 kwietnia 2013   
w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich
ul. Jordanowska 2, pokój 310
tel. 77 4401 713
mail: 
 
Termin posiedzenia Komisji zostanie uzgodniony w terminie późniejszym.
 

Na skróty