powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2013

Rada Powiatu Strzeleckiehgo uchwaliła „Program współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013”
 

Niniejszy program obowiązuje w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku. 


Uchwałę można pobrać poniżej:

Pliki do pobrania

Na skróty