powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU - 25.01.2017

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 25 STYCZNIA 2017 R. GODZ. 13.00

 

1. Otwarcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

a) Stwierdzenie prawomocności obrad

b) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

c) Przyjęcie protokołu z XXVI sesji

2. Informacja o pracy Zarządu

3. Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 r.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych na rok 2017.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017-2020

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017

7. C.d. pkt 1 c. – głosowanie

8. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

9. Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

10. Sprawy bieżące

11. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

Na skróty