powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017

ZARZĄD POWIATU STRZELECKIEGO

 

na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały XXII/214/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.07.2016 r. w sprawie: uchwalenia „Rocznego Programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2017”

ogłasza:

OTWARTY KONKURS OFERT DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH NA WSPARCIE REALIZACJI NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE:

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji

- kwota dotacji: 10 000,00 zł

 

Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)

- kwota dotacji: 10 000,00 zł

 

Treść całego ogłoszenia wraz z Uchwałą Zarządu Powiatu Strzeleckiego w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych dostępne są w załącznikach oraz na:

http://bip.powiatstrzelecki.pl/1076/266/ogloszenia-zarzadu-powiatu.html

PDFUchwała.pdf
PDFOGŁOSZENIE OTWARTY KONKURS OFERT.pdf
 

Na skróty