powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zaproszenie do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych

Zarząd Powiatu Strzeleckiego

zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do wzięcia udziału w obradach KOMISJI KONKURSOWEJ oceniającej oferty złożone na realizację zadań publicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Nr XXII/214/16 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27.07.2016 roku w sprawie: uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Strzeleckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2016” w skład komisji konkursowej wchodzą osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione
w art. 3 ust. 3 biorących udział w konkursie.

Zgłoszenia przyjmowane są
do dnia 17 lutego 2017

w formie pisemnej w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich

ul. Jordanowska 2, pokój 310

lub drogą mailową na adres mail: pp@powiatstrzelecki.pl

 

Termin posiedzenia Komisji zostanie uzgodniony w terminie późniejszym.

Na skróty