powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Zarząd Powiatu Strzeleckiego w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 10.02.2017 o otwartym konkursie ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych przyznał dotacje następującym podmiotom:

ZADANIE PUBLICZNE - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz zapewnienie mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego aktywnych form wypoczynku i rekreacji

1. UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY „SIÓDEMKA” - kwota dotacji 5 700,00 zł

2. AUTONOMICZNA SEKCJA PIŁKI RĘCZNEJ „ZAWADZKIE” - kwota dotacji 4 300,00 zł

 

ZADANIE PUBLICZNE - Edukacja kulturalna oraz popularyzacja tradycji i dziedzictwa kulturowego w Powiecie Strzeleckim (wystawy, festiwale, przeglądy, konkursy o tematyce szeroko pojętej kultury i sztuki, koncerty i recitale, edukacja poprzez zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne, taneczne)

1. STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU SZKOŁY SPECJALNEJ „ÓSEMKA”  W STRZELCACH OPOLSKICH – kwota dotacji 2 500,00 zł

2. TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM – kwota dotacji 2 500,00 zł

Na skróty