powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

SESJA RADY POWIATU - 29.03.2017

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 29 MARCA 2017 R. GODZ. 13.00

 

1

Otwarcie obrad XXIX sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

  1. stwierdzenie prawomocności obrad
  2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  3. przyjęcie protokołu z XXVIII sesji

 

2

Informacja o pracy Zarządu.

 

3

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Strzelcach Op. za 2016 r.

 

4

Ocena realizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Strzeleckiego na lata 2014-2020”.

 

5

Przyjęcie raportu z realizacji Programu działania Powiatowego Centrum Kultury w Strzelcach Opolskich

 

6

Podjęcie uchwały w sprawie: przyjęcia sprawozdania za lata 2015-2016 z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Strzeleckiego na lata 2015-2018”

 

7

Podjęcie uchwały w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2017 roku

 

8

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

 

9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy
 im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

 

10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy
 im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

 

11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Szpital Powiatowy
im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach opolskich umowy dzierżawy nieruchomości.

 

12

Podjęcie uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Strzeleckiego służebnością przesyłu.

 

13

Podjęcie uchwały w sprawie: dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych
do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych w Powiecie Strzeleckim na okres
od dnia 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017-2020

 

15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017

 

16

C.d. pkt 1 c. – głosowanie.

 

17

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

 

18

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.

 

19

Sprawy bieżące.

 

20

Zamknięcie obrad XXIX sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

 

 

 

 

 

Na skróty