powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
 • EN
 • DE
 • CZ

DPS w Strzelcach Op.

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich z filiami w Leśnicy i Szymiszowie

 

MOŻEMY CI  POMÓC  !!!

Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 1,27 KB pobrań: 6351 data: 2005-05-29 18:25:28Jeśli  masz problem w zapewnieniu   całodobowej opieki i chcesz stworzyć warunki poczucia bezpieczeństwa Twojemu bliskiemu lub znajomemu na kilka dni np. musisz wyjechać, załatwić sprawy, poddać się leczeniu  i w czasie twojej nieobecności nie miałby kto sprawować nad nim opieki to trafiłeś pod dobry adres:
Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy zaopiekuje się  osobami  potrzebującymi w profesjonalny sposób diagnozując jego potrzeby i respektując jego indywidualność.
W pracy naszego Domu przyświeca myśl:
"Człowiek musi być tym, kim może być" 
Skontaktuj się z nami - Jesteśmy po to aby Ci pomóc.

Dyrektor Domu
  Jolanta Osuch

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy jest Domem pobytu stałego  przeznaczonym dla osób starych, przewlekle somatycznie chorych, niepełnosprawnych fizycznie.
Dom działa na podstawie statusu określającego nazwę siedziby, typ domu, organizację i zasady działania jak i poziom świadczonych usług, zapewniając mieszkańcom całodobową opiekę pełny zakres zajęć terapeutycznych, kulturalno-oświatowych i rehabilitacyjnych.
Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających, zapewnia opiekę lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną na poziomie obowiązujących świadczeń zdrowotnych.
W ramach terapii realizowane są zajęcia : Plastykoterapii, muzykoterapii, ludoterapii,  terapia przez czytanie, terapia przez kontakt z przyrodą .

 • DPS w Strzelcach Op. usytuowany jest w centrum miasta przeznaczony dla osób somatycznie chorych. Budynek posiada pokoje 1,2,3 i 4 osobowe.
 • DPS w Szymiszowie –obiekt zabytkowy otoczony parkiem, położony we wsi Szymiszów z dostępem do sklepów 150 m. obiektów sakralnych 150m. komunikacji 200m. W dworku tym znajduje się 120 osób w pokojach 1,2,3 i 4 osobowych.
 • DPS Leśnica –Kompleks budynków usytuowanych w okolicach  parku krajobrazowego G. Św. Anny. Dostęp do sklepów 200m. komunikacji miejskiej 200m. obiektów  sakralnych 200m.W skład kompleksu wchodzą trzy budynki :
  1. Budynek nowoczesny parterowy bez barier architektonicznych. Pokoje 1,2 i 3  osobowe w systemie apartamenckim ( kuchnia, łazienka, pokój). 
  2. Budynek jednopiętrowy, pokoje 1,2 i 3 osobowe spęłniające podstawowe potrzeby mieszkańców.
  3. Budynek zabytkowy w trakcie kapitalnego remontu po  którym będzie spełniał wymogi Unii Europejskej. Pokoje 1,2 i 3 osobowe w systemie apartamenckim ( kuchnia, łazienka, pokój) z pełnym standardem usług.      

 


 

CHARAKTERYSTYKA DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 1,41 KB pobrań: 6285 data: 2005-05-29 18:25:52Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich mieści się w XIX wieku budynku wybudowanym przez Grafa von Strachwitza. Upaństwowiony został w 1945 r i od początku pełni funkcję opiekuńczo - pielęgnacyjną. w 1-2-3 i 4 osobowych pokojach mieszkają 54 osoby stare i przewlekle chore o różnym stopniu niepełnosprawności.  Pokoje wyposażone są w niezbędne sprzęt i meble. Mieszkańcy mają możliwość doboru tych sprzętów według swoich potrzeb.  Rozpiętość wiekowa jest duża.  Najmłodszy mieszkaniec na 46 lat a najstarszy 104 lata. Mieszkańcami opiekuje się zespół opiekuńczo –terapeutyczny zatrudniający 25 osób. W DPS prócz działalności opiekuńczo - pielęgnacyjnej prowadzona jest systematycznie działalność rehabilitacyjno- terapeutyczna i kulturalno- oświatowa. Działalność ta bardzo korzystnie wpływa na psychikę osób w niej uczestniczących. W budynku znajdują się pomieszczenia mieszkalne, łazienki z natryskiem, jadalnia, palarnie, pokój gościnny pomieszczenie na terapię, kaplica, gabinet zabiegowo- pielęgnacyjny.

DOM POMOCY  SPOŁECZNEJ W SZYMISZOWIE.
Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 1,32 KB pobrań: 6341 data: 2005-05-29 18:26:54Dom Pomocy Społecznej w Szymiszowie mieści się w XVII wiecznym pałacu wkomponowanym w otoczenie parku.
W latach 1989-1994 Dom został poddany kapitalnemu remontowi i modernizacji i adaptacji zgodnie z jego przeznaczeniem. W przytulnie urządzonych 1-2-3 i 4 osobowych pokojach mieszka 133 osób obojga płci, o różnym stopniu niepełnosprawności między innymi z uszkodzonym narządem  ruchu słuchu i wzroku, chorobami układu krążenia. Rozpiętość wiekowa jest duża najmłodszy mieszkaniec ma 40 lat a najstarszy 101 lat Do dyspozycji mieszkańców są : gabinet lekarski i pielęgniarski, gabinet rehabilitacji  sala terapii zajęciowej sala TV, sala balowa, biblioteka , jadalnia kąciki wypoczynkowe, kaplica, duży taras, ogródek warzywny i piękny park.
W Domu prowadzona jest systematycznie rehabilitacja indywidualna i grupowa. Jedną z form aktywizacji mieszkańców Domu jest coraz szerszy udział w terapii zajęciowej. Duże znaczenie w życiu mieszkańców ma ich czynny udział w różnego rodzaju zajęciach kulturalno- oświatowych w których w ramach integracji ze środowiskiem uczestniczą lokalne zespoły dziecięce i chóralne .Poczucie własnej wartości i zadowolenie zgodnie z zainteresowaniem daje mieszkańcom praca w ogródku. warzywnym.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W LEŚNICY.
Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 1,28 KB pobrań: 6277 data: 2005-05-29 18:27:17DPS w Leśnicy  to kompleks budynków usytuowanych w okolicach parku krajobrazowego Góry św. Anny oddany od środków komunikacji 250 m, obiektów sakralny 250 m, obiektów handlowych 200 m. 
W skład kompleksu wchodzą trzy budynki:
- Budynek nowoczesny parterowy  bez barier architektonicznych w których znajdują się pokoje 1-2-3 osobowe w systemie apartamenckim ( kuchnia z łazienką i pokojem )
- Budynek jednopiętrowy z pokojami 1-2-3 osobowe spełniającymi wymogi standardu oraz potrzeby mieszkańców zakresie podstawowym.
- Budynek zabytkowy w trakcie kapitalnego remontu po którym budynek spełniał będzie wymogi Uni Europejskiej. Przewidywane pokoje 1-20i 3 osobowe w systemie apartamenckim z aneksami kuchennymi i łazienkowymi kompleksowym wyposażeniem.
Budynek przewiduje pełny standard usług. W budynkach znajdują się pomieszczenia mieszkalne,  jadalnia, pokój dziennego pobytu pomieszczenie terapii zajęciowej pomieszczenie ze sprzętem rehabilitacyjnym kaplica, palarnie, gabinet zabiegowo- pielęgniarski. Budynki znajdują się w otoczeniu ogrodu gdzie wyznaczone sa dostosowane architektoniczne miejsca spacerów i odpoczynku mieszkańców na świeżym powietrzu.

Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 1,16 KB pobrań: 6261 data: 2005-05-29 18:27:43

Pomieszczenia
W Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy znajdują się gabinety:
- pokoje mieszkalne
- pokój dziennego pobytu 
- jadalnia
- gabinet zabiegowo- pielęgniarski
- gabinet rehabilitacji 
- palarnia
- pokój gościnny 
- kaplica.
Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 1,39 KB pobrań: 6237 data: 2005-05-29 18:28:03Pokoje mieszkalne- pokoje 1-2 - 3 i 4 osobowe wyposażone w podstawowy sprzęty domowe. Gabinet rehabilitacji przeznaczony do zajęć rehabilitacji podnosi sprawność  psychoruchowa mieszkańców celem utrzymania właściwego co do wieku schorzenia  stanu wydolności ruchowej przeciw działania negatywnym zmianom.
- pomieszczenie do terapii zajęciowej  gdzie odbywają się zajęcia plastykoterapii, proponowane zajęcia techniczno-plastyczne dostosowane są do zainteresowań, uzdolnień oraz sprawności manualnej i psychofizycznej osób w nich uczestniczących. Celem tych działań jest umożliwienie rozwoju własnych zainteresowań, pobudzenie wrażliwości estetycznej, percepcji wzrokowej i dotykowej. Wykonane zadania sprzyjają zapobieganiu izolacji , nudy kształtują  stosunki interpersonalne. Warsztat terapii zajęciowej proponuje szeroki wachlarz technik: malarstwo sztalugowe, malarstwo na szkle, tkactwo, rzemiosło artystyczne, monotypia, colage, papieroplastyka, linoryt. Wykonane prace zarówno indywidualne zbiorowe zdobią pokoje i korytarze domu.Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 1,29 KB pobrań: 6195 data: 2005-05-29 18:28:27
- kaplica pomieszczenie w którym mieszkańcy mają możliwość realizowania potrzeb religijnych.   Odprawiane sa msze św., nabożeństawa w obrządku rzymsko katolickim.  Dom umożliwia korzystanie z innych praktyk zgodnie z wyznaniem mieszkańca.
- jadalnia pomieszczenie w którym wydawane są posiłki w wyznaczonych godzinach,  śniadanie obiad kolacja. Ponadto dostępne są w wyznaczonym miejscu posiłki przez całą dobę produkty żywnościowe i napoje. Jadłospis dostosowany jest do potrzeb ludzi starych z uwzględnienie diet według wskazań lekarza.
- pokój dziennego pobytu -tu odbywa się proces adaptacji , aktywizacji oraz róznorodne formy pracy kulturalno- oświatowej i terapeutycznej.
W okresie adaptacji mieszkańca do nowego środowiska gromadzone są dane o podopiecznym dot. jego zainteresowań wieku, możliwości wykonywania różnych czynnosci, wystepujacych problemów i trudności w przystosowaniu się do nowych warunków. Aktywizacja, czyli zespół działań mających na celu włącznie mieszkanca do róznych dziedzin życia. Jest ona warunkiem prawidłowego rozwoju umożliwia prowadzenie twórczego i harmonijnego życia, jest podstawa leczenia wielu chorób  oraz opóźnia proces starzenia.
Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 1,45 KB pobrań: 6198 data: 2005-05-29 18:28:57Likwidacji nudy i jednostajnego trybu życia służą między innymi zajęcia prowadzone w pokoju dziennego pobytu pod nadzorem instruktora. Wyrażone są one następującymi formami terapii:
- Kulturoterapia czyli oddziaływanie sztuką poprzez organizację imprez kulturalno- oświatowych  
- Gry, zabawy, konkursy  usprawniają fizycznie, psychicznie i intelektualne
- Muzykoterapia daje możliwość rozładowania wewnętrznych napięć pobudza i ułatwia współpraca pomaga w nawiązywaniu kontaktów.
- Biblioterapia wpływa na samopoczucie i rozwój intelektualny daje relaks i uspokojenie.
- Ergoterapia  pomaga w osiągnięciu jak najwiekszej samodzielności życiowej. W ramach potrzeb wspomagających dom organizuje turnusy rehabilitacyjne , wycieczki krajoznawcze, zajęcia plenerowe, wyjazdy do kin, teatrów, muzeów operetek.
Dom umożliwia kontakty  z innymi domami w powiecie strzeleckim celem integracji, wymiany doświadczeń i poglądów.  

POMIESZCZENIA
W domu pomocy społecznej w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy znajdują się gabinety :
- Pokoje mieszkalne
- Pokój dziennego pobytu
- Jadalnia
- Gabinet zabiegowo-pielęgniarski
- Pomieszczenie terapii zajęciowej
- Gabinetrehabilitacji
- Palarnia
- Pokój gościnny
- Kaplica
POKOJE MIESZKALNE- pokoje  1,2 3 i 4 osobowe wyposażone w niezbędne sprzęty domowe.
GABINET ZABIEGOWO –PIELĘGNIARSKI- Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 1,47 KB pobrań: 6184 data: 2005-05-29 18:29:22
Mieszkańcy mają zapewnioną całodobową opiekę pielęgniarską, tu odbywają się konsultacje lekarza domowego oraz świadczenia lekarzy specjalistów w razie konieczności oraz wszelkiego rodzaju zabiegi pielęgniarskie
GABINET REHABILITACJI-
Przeznaczony do zajęć rehabilitacyjnych tam mieszkańcy mają możliwość podnoszenia swojej sprawności psycho- ruchowej celem utrzymania właściwego do wieku stopnia wydolności ruchowej.
POMIESZCZENIE DO TERAPII ZAJĘCCIOWEJ
Tu odbywają się zajęcia manualne. Proponowane zajęcia techniczno- plastyczne dostosowane są do zainteresowań, uzdolnień oraz sprawności manualnej i psycho-fizycznej osób w nich uczestniczących. Celem tych działań jest umożliwienie własnego rozwoju własnych zainteresowań, pobudzenie wrażliwości estetycznej, percepcji wzrokowej i dotykowej. A przede wszystkim zapobieganie jednostajnej nudy i zapobieganie izolacji. Warsztat terapii zajęciowe proponuje szeroki wachlarz technik : malarstwo sztalugowe, malarstwo na szkle, tkactwo, rzemiosło artystyczne, monotypia, papieroplastyka, linoryt.
Wykonane prace zdobią pokoje i korytarze domu.
POKÓJ DZIENNEGO POBYTU
Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 1,55 KB pobrań: 6125 data: 2005-05-29 18:29:47Tu odbywa się proces adaptacji, aktywizacji oraz miejsce mają różnorodne formy pracy kulturalno- oświatowej i terapeutycznej.
W okresie adaptacji mieszkańca do nowego środowiska gromadzone są dane o podopiecznym dotyczące jego zainteresowań, wieku, możliwości wykonywania róznych czynności, występujących problemów i trudności w przystosowaniu się do nowych warunków. Aktywizacja czyli zespół działań mających na celu włączenie mieszkańca do różnych dziedzin życia. J jest ona warunkiem prawidłowego rozwoju., umożliwia prowadzenie twórczego i harmonijnego życia, jest podstawą leczenia wielu chorób oraz opóźnia proces starzenia. Likwidacji nudy i jednostajnego trybu życia służą między innymi zajęcia prowadzone w pokoju dziennego pobytu pod nadzorem instruktora. Wyrażane są one następującymi formami terapii
- Kulturoterapia- czyli oddziaływanie sztuką poprzez organizację imprez kulturalno-oświatowych,
- Gry zabawy, konkursy – usprawniaja fizycznie, psychicznie i intelektualnie
- Muzykotereapia daje możliwości rozładowania wewnętrznych napięć, pobudza i ułatwia współoracę pomaga w nawiązaniu kontaktów,
- Biblioterapia- wpływa na samopoczucie i rozwój intelektualny i daje relaks i uspokojenie.
- Ergoterapia-pomaga w osiągnięciu jak największej samodzielności życiowej
KAPLICA
Pomieszczenie, w którym mieszkańcy mają możliwość realizowania potrzeb religijnych. Odprawiane są msze św. Nabożeństwa w obrządku rzymskokatolickim.
Dom umożliwia korzystanie z innych praktyk zgodnie z wyznaniem mieszkańca.
JADALNIA
Pomieszczenie w którym wydawane są posiłki w wyznaczonych godzinach, śniadanie, obiad, kolacja. Ponadto dostępne są przez całą dobę produkty żywnościowe i napoje.
Jadłospis dostosowany jest do potrzeb ludzi starszych z uwzględnieniem diet według wskazań lekarza.
W ramach potrzeb wspomagających dom organizuje turnusy rehabilitacyjne, wycieczki krajoznawcze, zajęcia plenerowe, wyjazdy do kin teatrów i operetek.
Dom umożliwia kontakt z innymi domami w powiecie strzeleckim celem integracji wymiany doświadczeń i poglądów.
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Strukturę organizacyjną domu i szczegółowy zakres działań domu określa opracowany przez dyrektora domu regulamin organizacyjny przyjęty przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 1,38 KB pobrań: 6083 data: 2005-05-29 18:30:10Organizację domu. Zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności : wolność intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu, ich indywidualne potrzeby oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. W celu określenia tych potrzeb dom organizuje zespoły terapeutyczno-opiekuńcze składające się w szczególności z pracowników domu.
Zespoły te opracowują indywidualne plany opieki uwzględniając potrzeby i możliwości psychoruchowe mieszkańców
WIADOMOŚCI OGÓLNE
Nasz dom jest zarówno miejscem życia i miejscem człowieka w jesieni jego życia aby ten okres przeżyć godnie i pogodnie.
Obszarami wokół których skupia się życie w DPS jest samoobsługa, - wykorzystanie wolnego czasu,- zajęcia zorganizowane, -kontakty interpersonalne. Głównym zadaniem pracy z mieszkańcami jest :
- utrzymanie sprawności fizycznej i zdrowotnej
- likwidowanie nudy, izolacji i opuszczenia przez innych
- zapobieganie powstawania problemów i pomoc w ich rozwiązywaniu
- aktywizowaniu twórczym i właściwym ukierunkowaniu uzdolnień i zainteresowań.
Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 1,63 KB pobrań: 6079 data: 2005-05-29 18:30:37Nasz dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych , opiekuńczych i wspomagających .
1. W zakresie potrzeb bytowych zapewnia :
- miejsce zamieszkania
- wyżywienie
- odzież obuwie 
- utrzymanie czystości
2. W zakresie potrzeb opiekuńczych:
- udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
- pielęgnacji
- niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych
3. W zakresie potrzeb wspomagających:
- umożliwienie udziału w terapii
- podnoszenie sprawności i aktywizowaniu mieszkańców
- umożliwieniu zaspakajania potrzeb religijnych
- zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców
- symulowaniu nawiązywaniu kontaktów z rodziną i utrzymywania ich 
- działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca w miarę jego możliwości
- zapewnienia bezpieczeństwa w przechowywaniu środków pienieżnych
- zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańca oraz dostępności do informacji o tych prawach
- zapewnienie rehabilitacji ruchowej w wyposażonym specjalistycznie gabinecie rehabilitacyjnym
- zapewnienie rozrywki i róznych form kulturalno-oświatowych.


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DPS w Strzelcach Op. z filią w Szymiszowie i Filią w Leśnicy jest domem pobytu stałego przeznaczonym dla osób starych i przewlekle somatycznie chorych, niepełnosprawnie fizycznie.
Dom działa na podstawie statusu określającego nazwę siedziby, typ domu, organizację i zasady działania jak i poziom świadczonych usług, zapewniając mieszkańcom całodobową opiekę i pełny zakres zajęć terapeutycznych, kulturalno-oświatowych i rehabilitacyjnych.
Kliknij, aby powiększyć rozmiar: 1,27 KB pobrań: 6036 data: 2005-05-29 18:31:15Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Op. to trzy oddalone od siebie placówki świadczące usługi  w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i wspomagających, zapewniając piekę pielęgniarską, lekarską rehabilitacyjną na poziomie wymogów Uni Europejskiej i obowiązujących świadczeń zdrowotnych.


Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich

z filią w Szymiszowie i filią w Leśnicy 
ul. Strażacka 8
47-100 Strzelce Opolskie
nr kontaktowy
(77) 461-34-80 Centrala
(77) 462-15-10 Dyrektor
(77) 462-15-11 Główny Księgowy
(77) 462-13-55 Dyżurka
e-mail: 

 

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
Filia Szymiszów
ul. Strzelecka 2

Szymiszów
47-100 Strzelce Opolskie 
nr kontaktowy
(77) 462 38 45
e-mail:  

Dom Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich
Filia Leśnica
ul. Szpitalna 20
47-150 Leśnica
nr kontaktowy 
(77) 463-98-40
(77) 463-98-30
e-mail:  

e mail:  

strona www:   www.dps.strzelceop.pl

Na skróty