powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Pierwsza w Powiecie klasa policyjna!

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich wprowadza kolejną innowację organizacyjno – programową: uruchamia klasę policyjną.Będzie to już czwarta „mundurowa” klasa: obok wojskowej (technik elektronik), strażackiej (technik mechanik) i penitencjarnej (technik logistyk).

Od 1 września br. dotychczas realizowana oferta kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych uzupełniona zostanie o zajęcia dodatkowe nie objęte podstawą programową z zakresu bezpieczeństwa publicznego – „klasa policyjna”. Obok zajęć przewidzianych do realizacji w tego typu szkole tj.przedmiotów ogólnokształcących oraz zawodowych przygotowujących do matury i egzaminu zawodowego przewidziano szereg zajęć dodatkowych dających możliwość poszerzenia umiejętności zarówno w obszarze kompetencji społecznych jak i szkoleniach specjalistycznych, m.in.:elementy samoobrony, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szkolenia strzeleckiego, ratownictwa medycznego, nauki pływania a także odbycia wyjazdowego obozu kondycyjnego.Uczniowie zapoznają się także z elementami psychologii, prawa i kryminalistyki.


Zaproponowany kierunek jest bardzo ciekawą alternatywą wzbogacenia tradycyjnej nauki w szkole. Oprócz wiedzy fundamentalnej wzbogaci uczniów o umiejętności praktyczne zwiększając także ogólną sprawność fizyczną. Pozwoli także zgłębić tajniki funkcjonowania służb mundurowych.


Oferta CKZiU z roku na rok rozszerza się i staje się coraz ciekawsza, a klasy mundurowe od samego początku cieszą się popularnością.

Na skróty