powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zasłużony Obywatel


Przypominamy, iż do dnia 30 września można składać wnioski o nadanie tytułu Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego.
Tytuł „Zasłużony dla Powiatu Strzeleckiego” stanowi zaszczytne uhonorowanie mieszkańców naszego powiatu. Ten tytuł nadawany jest przez Zarząd Powiatu Strzeleckiego po zasięgnięciu opinii Kapituły  tym osobom, które w istotny sposób pracą społeczną przyczyniły się do rozwoju powiatu, gminy lub jednostki, w której działają.
I tu istotna uwaga: tytuł nie może zostać nadany Radnym Powiatu Strzeleckiego oraz członkom Zarządu Powiatu Strzeleckiego w trakcie pełnienia funkcji. Wniosek o nadanie tytułu mają prawo składać: grupa 50 mieszkańców powiatu strzeleckiego,organizacje pozarządowe, Komisje stałe Rady Powiatu Strzeleckiego oraz Rady Gmin z terenu powiatu strzeleckiego.
Wniosek o nadanie tego tytułu musi zawierać szczegółowe uzasadnienie ze wskazaniem szczególnych zasług na rzecz Powiatu Strzeleckiego.

Do wniosku należy dołączyć:

zdjęcia, artykuły prasowe, dyplomy, certyfikaty, itp. potwierdzające osiągnięcia kandydata, które w istotny sposób pracą społeczną przyczyniły się do rozwoju powiatu, gminy lub jednostki, w której działa, wzbogacając dorobek Powiatu Strzeleckiego w następujących kategoriach: życie społeczne, gospodarka, kultura, samorządność.

Uchwała oraz wniosek do pobrania:

PDFZasłuzony-dla-Powiatu-2013.pdf (626,84KB)

ZASŁUŻENI DLA POWIATU STRZELECKIEGO:

PDFZasłużony dla Powiatu internet J. Cieślik.pdf (357,87KB)
PDFZasłużony dla Powiatu Strzeleckiego internet W.Szygula.pdf (142,63KB)
PDFZasłużony dla Powiatu Strzeleckiego internet H. Paisdzior.pdf (344,31KB)

 

 

Na skróty