powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Stypendium Marszałka Województwa Opolskiego

Dnia 30 kwietnia 2017 r. upływa termin składania wniosków o przyznanie stypendium Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie twórczości artystycznej – „Marszałkowskie Talenty”. Oferta stypendialna adresowana jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych działających na terenie województwa opolskiego i służy wspieraniu rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży, jak również ma na celu stworzenie możliwości doskonalenia warsztatu twórczego oraz pogłębiania specjalistycznej wiedzy i umiejętności przyszłych stypendystów. Stypendia w wysokości 7 600,00 zł  będą przyznawane na zrealizowanie programu stypendialnego, w którego zakres może wchodzić realizacja na terenie województwa opolskiego projektu w zakresie twórczości artystycznej lub też podejmowanie działań mających na celu stworzenie odpowiednich warunków dla dalszego rozwoju i podnoszenia poziomu artystycznego stypendysty (udział w warsztatach, kursach, szkoleniach etc.).

Na zaproszenie Marszałka Województwa Opolskiego w opracowywaniu szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów brała udział kapituła złożona z wybitnych autorytetów w dziedzinie kultury, w składzie: prof. dr hab. Stanisław Sławomir Nicieja i prof. dr hab. Marek Masnyk (Uniwersytet Opolski), prof. UO dr hab. Mirosław Lenart (Uniwersytet Opolski), dr Przemysław Neumann (Filharmonia Opolska im. J. Elsnera), Norbert Rakowski (Teatr im. J. Kochanowskiego w Opolu), Rafał Mościcki (Stowarzyszenie Opolskie Lamy), dr hab. Grzegorz Gajos (Uniwersytet Opolski), prof. UO dr hab. ks. Piotr Paweł Maniurka (Muzeum Diecezjalne w Opolu).

Ogłoszenie zawierające szczegółowe informacje dot. naboru oraz formularz wniosku dostępne jest pod poniższym adresem:

http://bip.opolskie.pl/2017/04/nabor-wnioskow-o-przyznanie-stypendium-marszalka-wojewodztwa-opolskiego-w-dziedzinie-tworczosci-artystycznej-marszalkowskie-talenty/

Na skróty