powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu Strzeleckiego

W związku z przygotowywaną Informacją o sytuacji osób starszych w 2016 roku zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji o realizowanych przez Państwa organizacje działaniach na rzecz osób starszych prowadzonych w okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. mających na celu m.in.: pobudzanie aktywności społecznej obywatelskiej, edukacyjnej i kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej.

Powyższe informacje prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres magdalena.liszka@powiatstrzelecki.pl do dnia 30.05.2017 r.

Na skróty