powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

NPP 2008

  • >
  • >
  • >
 
NAJLEPSZE PRODUKTY  POWIATU STRZELECKIEGO 2008 WYBRANE
 
 
Konkurs na Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego, który odbywa się od roku 2001 ma 
na celu:
-        wypromowanie lokalnych produktów firm istniejących i działających na terenie powiatu,
-         rozpowszechnienie zainteresowania produktami lokalnymi,
-         zwiększenie uwagi kupujących na produkty lokalne, a co za tym idzie na firmy, które zapewniają pracę mieszkańcom powiatu.
 
Do konkursu zaproszone były wszystkie podmioty gospodarcze mające siedzibę na terenie Powiatu Strzeleckiego i zgłaszające własne produkty wytworzone w 2008 roku. Warunkiem udziału w Konkursie było złożenie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją.
 
Uczestnicy konkurowali w następujących kategoriach: przetwórstwo rolno – spożywcze i działalność produkcyjna. W tym roku zgłoszono 7 produktów, które zostały zaprezentowane mieszkańcom Powiatu Strzeleckiego poprzez kolorową wkładkę do dwutygodnika „Powiat Strzelecki” w dwu wydaniach, w łącznym nakładzie 10 000 egzemplarzy. Analogiczna informacja została umieszczona na stronie internetowej powiatuwww.powiatstrzelecki.pl
Lokalne społeczeństwo w sposób bezpośredni zadecydowało o wyborze najlepszego produktu biorąc udział w głosowaniu na "Najlepszy Produkt Powiatu Strzeleckiego" (NPP). 
W gazecie oraz na stronie internetowej Powiatu zamieszczony był kupon, który po wypełnieniu należało wrzucić do urny ustawionej w holu starostwa.
 
Tym razem głosowanie odbywało się w dniach od 18 grudnia 2008 do 20 stycznia 2009 roku.
Udział w nim wziąć mogła jedynie osoba pełnoletnia, zameldowana na terenie powiatu strzeleckiego, po wypełnieniu tylko jednej karty do głosowania i oddaniu głosu tylko na jeden produkt w każdej z kategorii.
 
Spośród głosujących wylosowany został zwycięzca, który otrzymał atrakcyjną nagrodę rzeczową – w tym roku jest to laptop renomowanej firmy. Szczęśliwcem w ręce, którego trafił komputer, został pan Krzysztof Romanków z Wysokiej.
 
opis: KRZYSZTOF ROMANKÓW ODBIERA ALPTOPA Z RĄK STAROSTY J.SWACZYNY rozmiar: 101,35 KB pobrań: 1242 data: 2009-02-18 09:54:17
 
 
O wyborze laureata w każdej kategorii decydowała ilość oddanych na dany produkt głosów mieszkańców powiatu, przy czym jedna osoba mogła oddać tylko 1 głos.
W sumie w konkursie oddano 2514 głosów, w tym 1770 głosów ważnych i 744 głosów nieważnych (były to w szczególności głosy powtarzające się i nieprawidłowo wypełnione kupony).
 
 
ZWYCIĘZCY:
 

W KATEGORII PRZETWÓRSTWO ROLNO – SPOŻYWCZE:

Ser domowy smażony z kminkiem, czosnkiem, bez przypraw - firma FAN-AGRI z Kadłuba – oddano 1106 głosów
 
opis: SER DOMOWY SMAŻONY FAN-AGRI rozmiar: 67,34 KB pobrań: 1292 data: 2009-02-18 09:48:19
 
W KATEGORII DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA:
 
Poręcze nierdzewne – firma AR-MASZ ze Strzelec Opolskich – oddano 801 głosów
 
opis: PORĘCZE NIERDZEWNE AR-MASZ rozmiar: 127,04 KB pobrań: 1301 data: 2009-02-18 09:47:52
 
 
WYRÓŻNIENI:
 

W KATEGORII PRZETWÓRSTWO ROLNO – SPOŻYWCZE:

I wyróżnienie - Kołocz śląski - CIASTKARNIA „PAWEŁ” z Jemielnicy
II wyróżnienie - Syr kadłubki - twaróg tradycyjny - SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA ROLNIKÓW ŚLĄSKICH W KADŁUBIE
 
W KATEGORII DZIAŁALNOŚĆ PRODUKCYJNA:
 
I wyróżnienie – Altana ogrodowa – firma „JAŚKO” ZE STANISZCZ WIELKICH
II wyróżnienie – Systemowe ścianki szklane - kabiny sanitarne, przebieralnie, szafki, ściany przesuwne – firma ELTETE SP.ZO.O. z Kolonowskiego

Na skróty