powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Porządek Sesji Rady Powiatu - 28.06.2017 r.

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 28 CZERWCA 2017 R. GODZ. 13.00

 

 

1

Otwarcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

stwierdzenie prawomocności obrad

przedstawienie i przyjęcie porządku obrad

przyjęcie protokołu z XXXI sesji

2

Informacja o pracy Zarządu

3

Debata drogowa

4

Podjęcie uchwały w sprawie poparcia Rezolucji Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie organizacji Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu

5

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia przez Powiat Strzelecki Szpitalowi Powiatowemu im. Prałata
J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich poręczenia spłaty kredytu

6

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie

7

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Zawadzkiem

8

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Leśnicy w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy

9

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Strzelcach Opolskich w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich

10

Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zawadzkiem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem

11

Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 2 dla uczniów niedostosowanych społecznie w Leśnicy w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Leśnicy w Zespole Placówek Oświatowych w Leśnicy

12

Podjęcie uchwały zmieniającej  Uchwałę Nr XXX/293/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 26 kwietnia 2017 roku  w sprawie   zatwierdzenia planu finansowego i  inwestycyjnego na rok 2017 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego   w Strzelcach Opolskich

13

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 

2017-2020

14

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017

15

C.d. pkt 1 c. – głosowanie

16

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych

17

Informacje Starosty dotyczące sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych

18

Sprawy bieżące

19

Zamknięcie obrad XXXII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

 

Na skróty