powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

POROZUMIENIE Z POLITECHNIKĄ OPOLSKĄ

W dniu 23 czerwca 2017 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Politechniką Opolską a Powiatem Strzeleckim oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Porozumienie przewiduje pięcioletnią współpracę w zakresie wspólnej realizacji procesu dydaktycznego m.in: organizowanie spotkań seminaryjnych uczniów Centrum z kadrą Politechniki Opolskiej, realizację wspólnych projektów oraz programów edukacyjnych, możliwych do kontynuowania w toku studiów politechnicznych.  Nawiązanie współpracy jest kolejną inicjatywą mająca na celu podnoszenie jakości usług edukacyjnych oświaty publicznej Powiatu Strzeleckiego oraz budowania jakości pracy szkoły. Stwarza także możliwości korzystania z bogatego zaplecza edukacyjnego oraz wiedzy kadry naukowej Politechniki Opolskiej już będąc uczniem Centrum.

Na skróty