powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Pożegnanie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich

Na uroczystości obecni byli: Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta, przedstawiciele władz samorządowych, związków zawodowych, służb, pracownicy oraz kadra kierownicza strzeleckiej komendy.

Pan Komendant Chrzęstek pożegnał się ze swoimi współpracownikami. Podziękował im za każdy dzień służby. Zaznaczył przy tym wyraźnie, że pracował ze wspaniałymi ludźmi. Zaproszeni goście oraz funkcjonariusze złożyli życzenia odchodzącemu Komendantowi. Byli także świadkami powierzenia obowiązków Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Witoldowi Apolinarskiemu przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu insp. Jarosław Kaletę.  

Podinspektor Witold Apolinarski ma 47 lat, służbę w policji rozpoczął w 1992 roku w Oddziale Prewencji Policji w Opolu. W 1997 roku został asystentem w Wydziale Kryminalnym w Komendzie Rejonowej Policji w Opolu. Potem pracował w Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu. W 2006 roku objął stanowisko dyżurnego w II Komisariacie Policji w Opolu, gdzie w 2007 został Naczelnikiem Wydziału Prewencji. Od 2011 roku był Naczelnikiem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu, a od 2012 Dowódcą Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu.

IMG_2693.jpeg

IMG_2713.jpeg

IMG_2794.jpeg

Na skróty