powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Poradnia laktacyjna i pediatryczna w Szpitalu Powiatowym!

Szpital Powiatowy im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich informuje, że realizuje projekt "W trosce o zdrowie matki i dziecka" w ramach działania 8.1: Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych, w ramach RPO WO 2014-2020.

Od lipca 2017 roku rozpoczyna działalność poradnia laktacyjna prowadzona przez doradcę laktacyjnego, w której mogą uzyskać porady kobiety z powiatu strzeleckiego i kędzierzyńsko- kozielskiego. Poradnia znajduje się w budynku szpitala w pokoju nr 047. Będzie czynna w poniedziałki i czwartki. Obowiązuje rejestracja osobista do poradni od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30 w holu Szpitala. Możliwa jest rejestracja telefoniczna pod numerem tel. 77/4070101, z zastrzeżeniem, że przed pierwszą wizytą należy wypełnić wymagane dokumenty w Rejestracji w holu szpitala.

Od 28 sierpnia 2017 roku rozpoczyna działalność poradnia pediatryczna prowadzona przez lekarzy pediatrów i neonatologów Szpitala Powiatowego w Strzelcach Opolskich, w której mogą uzyskać porady dzieci z powiatu strzeleckiego i kędzierzyńsko- kozielskiego. Poradnia znajduje się w budynku szpitala w pokoju numer 047. Będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14.30 w holu Szpitala. Możliwa jest rejestracja telefoniczna pod numerem tel. 77/4070101, z zastrzeżeniem, że przed pierwszą wizytą należy wypełnić wymagane dokumenty w Rejestracji w holu szpitala.

W poradni będą badane dzieci w wieku od 6 do 9 tygodnia życia wg. skali Brazeltona. Następnie rodzice będą informowani o przygotowaniu się do oceny metodą Prechtla, dokonywanej ok. 14 tygodnia życia dziecka. Dzieci, u których zostaną wykryte nieprawidłowości, będą przez lekarzy kierowani na rehabilitację w ramach NFZ z możliwością zwrotu kosztów dojazdu przez Szpital. Poza tym lekarze mogą zlecać rodzicom instruktaż rehabilitacji - naukę ćwiczeń, które można wykonywać z dzieckiem  w domu. Instruktaż będzie prowadzony przez fizjoterapeutów. Mogą również skierować dziecko do poradnictwa z zakresu żywienia lub do opieki psychologa. 

Na skróty