powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Informacja dot. projektu "Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach"

Powiat Strzelecki w partnerstwie z Powiatami brzeskim, krapkowickim, kędzierzyńsko-kozielskim, kluczborskim, namysłowskim, nyskim, oleskim i prudnickim  jest w trakcie realizacji projektu pn.: „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, którego liderem jest Samorząd Województwa Opolskiego. Całkowita wartość projektu wynosi 29 432 227,36zł, z czego 25 017 393,20zł dofinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  Wartość zadania dla Powiatu Strzeleckiego wynosi 2 118 141,98zł z czego dofinansowanie wynosi 1 800 420,68zł. Głównym celem projektu jest zapewnienie lepszych warunków kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie i modernizację obiektów infrastruktury edukacyjnej w CKZiU w Strzelcach Opolskich. W ramach modernizacji przewidziano utworzenie  i doposażenie Centrum Obróbki Metalu (COM) poprzez stworzenie pracowni mechaniki ogólnej, pracowni spawalni, pracowni obróbki plastycznej, pracowni mechaniki, ślusarni, pracowni obrabiarek konwencjonalnych, pracowni CNC oraz utworzenie pracowni elektroniki, pracowni hotelarstwa i modernizacja pracowni turystycznej. W ramach doposażenia zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych do pracowni zawodowych (frezarki, tokarki, szlifierki, prasy hydrauliczne, oscyloskopy, stanowiska komputerowe, programy komputerowe, stanowiska egzaminacyjne, lada recepcyjna, zestawy narzędzi do prac elektrycznych oraz inne materiały, narzędzia i urządzenia niezbędne do praktycznej nauki zawodu). W dniu 22.05.2017r. nastąpił odbiór końcowy robót budowlanych, w ramach których przebudowano część pomieszczeń dydaktycznych budynku CKZiU w Strzelcach Opolskich (pracownię hotelarską i turystyczną, pracownię elektroniki, Centrum Obróbki Metalu i pracownię mechatroniki). W dniu 23 maja 2017r. nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie zadania polegającego na zakupie i dostawie sprzętów w ramach projektu – wyposażenie pracowni Centrum Obróbki metalu, pracowni mechatroniki, pracowni elektroniki, pracowni turystycznej i hotelarskiej.

Na skróty