powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Inwestycja zakończona!

W dniu 20.10.2017 r. o godz. 10:00 odbył się oficjalny odbiór zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i rozbudowa ciągu komunikacyjnego północnego obejścia i komunikacji gospodarczej miasta Strzelce Opolskie”

Etap I - droga powiatowa 2273 O ul. Zakładowa i skrzyżowanie z ul. 1 - go Maja” ., całkowity koszt zadania 1.689.216,86 zł. Został sfinansowany z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – 837.978 zł.)

Zadanie zostało podzielone na cztery etapy realizacyjne I-IV, w tym Etap I został dodatkowo podzielony na dwa odcinki 1 i 2. Przedmiotowy projekt był ostatnim etapem realizacji całego przedsięwzięcia.

W roku 2009 zostały zrealizowane Etapy II i III, inwestycje były realizowane z dofinansowaniem w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Etap II - droga powiatowa 1807 O ul. 1 - go Maja od ul. Zakładowej wraz z rondem przy ul. Cementowej

2 614 165 zł

Etap III - droga powiatowa 2272 O ul. Cementowa

2 047 782 zł

W roku 2011 został wykonany Etap IV inwestycji z dofinansowaniem ze środków UE w ramach RPO WO 2007-2013,

Etap IV - droga powiatowa 1807 O ul. 1 - go Maja od ronda przy ul. Cementowej do gran. miasta Strzelce Opolskie /RPO WO Działanie 3.1./

2 229 605 zł

W roku 2012 zostało wykonane zadanie pn.:

Etap I Odcinek 2 - skrzyżowanie dróg powiatowych ul. Zakładowa i ul. 1-go Maja / RPO WO Działanie 3.1./

1 877 259 zł

także z dofinansowaniem ze środków UE w ramach RPO WO.

W roku 2017 zostało wykonane zadanie:

Etap I Odcinek 1 - Przebudowa drogi powiatowej 2273 O ul. Zakładowej w Strzelcach Opolskich

1 689 217 zł

Z dofinansowaniem w ramach Programu  Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Całkowita wartość inwestycji wieloletniej: 10.458.028 zł.

Podczas oficjalnego odbioru inwestycji obecni byli:  Starosta Józef Swaczyna, Wicestarosta Janusz Żyłka, Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Waldemar Gaida, Burmistrz Gminy Strzelce Opolskie Tadeusz Goc, Radny Powiatu Strzeleckiego Jan Bogusz, Przewodniczący Rady Powiatu Strzeleckiego Stanisław Krawiec, Radny Powiatu Strzeleckiego Zdzisław Ćwieląg, Radny Powiatu Strzeleckiego oraz Członek Zarządu Powiatu Strzeleckiego Kazimierz Kubal, Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Kierownik budowy Franciszek Kowalski, a także pan Adam Benski.

 

Na skróty