powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Wprowadzenie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich

26 października odbyło się wprowadzenie Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. Podczas uroczystości Komendant Wojewódzki Policji w Opolu insp. Jarosław Kaleta w obecności kadry kierowniczej strzeleckiej komendy oraz zaproszonych gości rozkazem personalnym powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich podinsp. Witolda Apolinarskiego.

Podinsp. Witold Apolinarski, od 7 lipca 2017 roku, pełnił obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Strzelcach Opolskich. Nowy szef strzeleckich policjantów służbę w Policji rozpoczął w 1992 roku w Oddziale Prewencji Policji w Opolu. W 1997 roku został asystentem w Wydziale Kryminalnym w Komendzie Rejonowej Policji w Opolu. Następnie realizował obowiązki w Sekcji Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu. W 2006 roku objął stanowisko dyżurnego w II Komisariacie Policji w Opolu, gdzie w 2007 został Naczelnikiem Wydziału Prewencji. Od 2011 roku był Naczelnikiem Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu, a od 2012 roku Dowódcą Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Opolu.

 

Na skróty