powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Nagroda "Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego"

Przypominamy, iż do dnia 30 listopada br. można składać wnioski o przyznanie nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” dla uczniów mających wybitne sukcesy. Zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/488/14 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 29 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i  Młodzieży z terenu powiatu strzeleckiego nagrody pieniężne przyznawane są w 5 kategoriach:

- „Najlepszy Uczeń Szkoły Podstawowej”- nagroda w wysokości 1.500 zł,

- „Najlepszy Uczeń Gimnazjum” - nagroda w wysokości 2.000 zł,

- „Najlepszy Uczeń Szkoły Ponadgimnazjalnej” - nagroda w wysokości 2.500 zł,

- „Najlepszy Uczeń Bez Barier” - nagroda w wysokości 1.500 zł,

- „Najlepszy Uczeń - Mistrz w Zawodzie” – 2.500 zł

Szczegółowe zasady przyznawania nagrody „Najlepszy Uczeń Powiatu Strzeleckiego” określa w/w Uchwała, która znajduje się w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego (data publikacji 6.11.2014) pod pozycją 2416.

Na skróty