powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Rusza program "Maluch plus"

Rusza kolejna edycja Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH plus". Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało zmiany w obszarze funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które ułatwią zakładanie i prowadzenie tych placówek oraz obniżą koszty ich prowadzenia. Zmiany te zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z dnia 26 lipca 2017r. poz. 1428 i wchodzą w życie 1 stycznia 2018 r. 

Warto zwrócić uwagę, że katalog podmiotów mogących zakładać żłobki i kluby dziecięce oraz zatrudniać dziennych opiekunów został rozszerzony. Zniesiono także wymóg posiadania w żłobku co najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci, a w klubach dziecięcych umożliwiono przebywanie dzieci do 10 godzin dziennie, tak jak w żłobkach. Kluby będą placówkami mniejszymi i bardziej kameralnymi - do 30 dzieci. Stworzona została również możliwość większej integracji żłobków i klubów dziecięcych z przedszkolami oraz obniżenia, na wzór przedszkoli, kosztów dotychczasowych opłat i podatków związanych z nieruchomością oraz innych opłat na rzecz budżetu państwa lub budżetu samorządu.

Zachętą do tworzenia żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów, w nowych korzystniejszych warunkach, jest dodatkowo realizowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Rodzinnej Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+".

Szczegółowe informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie internetowej resortu https://www.mpips.gov.pl/

Na skróty