powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Pod Patronatem Starosty Strzeleckiego konkurs „Co wiecie (o) powiecie?”

Z roku na rok wzrasta liczba młodych ludzi, zainteresowanych naszym powiatem oraz jego historią. Tym razem w konkursie na poziomie Powiatowego Centrum Kultury wzięło udział 46 uczestników, wytypowanych ze szkół powiatu strzeleckiego, tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Strzelcach Opolskich, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich, Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Strzelcach Opolskich oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.

W pierwszym etapie indywidualnym wyłonionych zostało trzech najlepszych uczestników, którzy zajęli ex aequo I miejsce, zdobywając  jednakową ilość punktów. Były to Dominika Lipok, Sandra Pallus oraz Dorota Pasternok – uczennice Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Z etapu tego wyłonionych zostało następnie sześć najlepszych drużyn, które w drugiej części konkursu sprostać musiały pytaniom otwartym z zakresu historii, geografii czy też współczesnych wydarzeń. Zadania nie były łatwe, mimo to młodzież wykazała się bogatym zasobem wiedzy.

Komisja konkursowa wytypowała  zwycięskie drużyny, zaś ich członków nagrodziła pamiątkowymi dyplomami oraz książkami.

 Pierwsze miejsce zdobyła drużyna nr 6 w składzie: Dominika Lipok, Teresa Prusko, Andrea Szotka z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Drugie miejsce zajęła drużyna nr 5 – Sandra Pallus, Sandra Kałuża, Julia Żyła, również z Centrum Kształcenia Zawodowego i ustawicznego w Strzelcach Opolskich. Trzecie miejsce należało do dwóch drużyn: nr 8 – Dorota Pasternok, Emilia Pigło, Iwona Skrzypczyk (CKZiU) oraz nr 14 – Artur Spałek, Marcel Świerczok, Adam Trojok z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Zawadzkiem.

Podsumowując całe przedsięwzięcie, organizatorzy szczególnie mocno podkreślają zaangażowanie i dziękują za wsparcie w przygotowaniu merytorycznym uczestnikówich nauczycielom, wśród których wymienić należy Teresę Marchewkę, Mirosławę Stańczak, Eligiusza Stańczaka, Andrzeja Jadowskiego, Andrzeja Olewicza oraz Beatę Gratzke.

Zwycięzcom gratulujemy bogatej wiedzy, natomiast wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i zaangażowanie, mając jednocześnie nadzieję na ponowne spotkanie w przyszłym roku.

 

Foto: https://www.facebook.com/starostwostrzeleckie/photos/pcb.1605297256193025/1605296586193092/?type=3&theater

Iwona Nieświec

Na skróty