powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Narada z dyrektorami szkół Powiatu Strzeleckiego

W dniu 20 listopada 2017 r. pod przewodnictwem Pana Waldemara Gaidy Członka Zarządu Powiatu Strzeleckiego, odbyła się narada z dyrektorami szkół Powiatu Strzeleckiego. Tematyką spotkania było dostosowanie zapisów obecnie obowiązujących statutów szkół, wchodzących w skład zespołów szkół, do przepisów ustawy: Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Na skróty