powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Zaproszenie do udziału w obradach komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Strzeleckiego zaprasza do udziału w obradach komisji konkursowej oceniającej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
na terenie Powiatu Strzeleckiego w 2018 roku.

Na skróty