powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

"Es Weihnachtet" po raz trzynasty

8 grudnia 2017 r. już po raz trzynasty odbył się Międzywojewódzki Konkurs Kolęd w Języku Niemieckim „Es Weihnachtet”. Od 16 lat z dwiema przerwami Koło DFK wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Błotnicy Strzeleckiej realizuje ten „flagowy” projekt, który w 2012 roku, spośród ponad 400 projektów kulturalnych, wyróżniony został nagrodą „DFK Kulturpreis 2012”. Przez tak długi okres formuła konkursu nie tylko się nie wyczerpała, wręcz przeciwnie, w miarę zdobywania doświadczeń w kolejnych latach, projekt ulegał wzbogaceniu oraz poszerzeniu, np. o dekoracje bożonarodzeniowe. W roku bieżącym wprowadzono kolejną nowość. W celu stworzenia lepszych warunków prezentacji szkół, których uczniowie nie uczęszczają do szkół muzycznych, dla oceny poszczególnych utworów wprowadzono dwie oddzielne kategorie: wykonanie kolęd z akompaniamentem z płyty lub innego nośnika oraz wykonanie kolęd z akompaniamentem instrumentów muzycznych. Rozszerzono także grupę wiekową, ponieważ oprócz uczniów klas I-VI, jak było dotychczas, zaproszono uczniów klas VII i klasy II i III gimnazjum.

Inicjatywa została wsparta środkami finansowymi z budżetu Powiatu Strzeleckiego. Gratulacje i podziękowania dla uczestników i laureatów konkursu złożył Wicestarosta Strzelecki pan Janusz Żyłka.

Na skróty