powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Sesja Rady Powiatu Strzeleckiego

PROPONOWANY PORZĄDEK

SESJI RADY POWIATU STRZELECKIEGO

W DNIU 28 GRUDNIA 2017 R. GODZ. 13.00

 

1

Otwarcie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego

 

 

  1. stwierdzenie prawomocności obrad
  2. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
  3. przyjęcie protokołu z XXXVI sesji

 

2

Informacja o pracy Zarządu

 

3

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/347/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 w sprawie emisji obligacji komunalnych Powiatu Strzeleckiego oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 

4

Sprawozdanie z działalności komisji problemowych za 2017

 

5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2017 – 2020

 

6

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXV/345/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 25 października 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017

 

7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie Powiatu Strzeleckiego na rok 2017 

 

8

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu ich realizacji w roku budżetowym 2018

 

9

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXIV/341/17 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 27 września 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu finansowego i inwestycyjnego na rok  2017 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej dla którego organem założycielskim jest Powiat Strzelecki – Szpitala Powiatowego im. Prałata J. Glowatzkiego w Strzelcach Opolskich

 

10

Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Strzeleckiego na lata 2018-2021

 

11

Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

 

12

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tematyki i terminów sesji Rady Powiatu Strzeleckiego na rok 2018

 

13

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018

 

14

Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich

 

15

Podjęcie uchwały w sprawie wykonania niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018 roku

 

16

C.d. pkt 1 c. – głosowanie.

 

17

Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

 

18

Informacja Starosty dotycząca sposobu realizacji interpelacji i wniosków radnych.

 

19

Sprawy bieżące.

 

20

Zamknięcie obrad XXXVII sesji Rady Powiatu Strzeleckiego.

 

Na skróty