powiat3.jpeg

Powiat Strzelecki
  • EN
  • DE
  • CZ

Powiat Strzelecki przystąpił do rządowego programu „Za życiem”

W dniu 14 grudnia 2017 roku  Powiat Strzelecki podpisał Porozumienie z Ministrem Edukacji Narodowej  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem". Z ramienia Powiatu realizatorem zadań jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich, z siedzibą przy ul. Chrobrego 5.

Zadanie finansowane jest z budżetu państwa, a w ramach podpisanego Porozumienia będzie to zapewnienie przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Strzelcach Opolskich, zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno - opiekuńczego na obszarze powiatu określonych w ustawie o systemie oświaty i rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno - rehabilitacyjno - opiekuńczych oraz doposażenie placówki pełniącej funkcję ośrodka. W tym zakresie zorganizowane zostanie wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz związane z tym wsparcie małego dziecka i jego rodziny.

Zadanie jest realizowane od grudnia 2017 roku i będzie kontynuowane w kolejnych latach 2018-2021.

Na skróty